Amatørradio

rm tænketank

EDR’s tænketank er nu en realitet

Tænketanken er vedtaget af repræsentantskabet på det ordinære møde i november 2022, for at hjælpe RM med at formulere og vedtage en politik for EDR’s overordnede udvikling.

Foreløbig består tænketanken af følgende deltagere:
OZ5MU Erik Trudsø Jespersen
OZ3MC Martin Mortensen
OZ5RB Hans Bonnesen
OZ1OP Ole Puschl
OZ3QY Jan Anderschou

Der er ikke vedtaget en formel rollefordeling, så som initiativtager er det indtil videre OZ3QY, der står som
koordinator i det videre forløb.

 

Tænketankens formål

Der er løbende behov for, at forholdes sig til EDR’s relation til interne og eksterne interessenter. Dette
arbejde kan grundlæggende opdeles i følgende tre områder:
Amatørradio som begreb og eksistensberettigelse. Dette er iværksat i regi af IARU under projektet ”Shaping
the future”.
EDR som forening og aktør i det danske samfund, hvordan skal foreningen udvikle sig – dette er en sag for
repræsentantskabet.
EDR’s daglige administration og implementering af repræsentantskabets politik – dette er en sag for HB.
Repræsentantskabet er i sin helhed ikke velegnet til, at fungere som arbejdsgruppe. Derfor er nedsat denne
arbejdsgruppe for, på vegne af RM, at udvikle og definere et udkast til en politik og strategi for EDR’s videre
udvikling.
Herefter behandles denne af RM for efterfølgende implementering.
Opgaver
Tænketankens opgave er at vurdere, hvilke muligheder EDR har for at udvikle. Det er vigtigt teamet
kommer omkring alle facetter af foreningens nuværende og eventuelle fremtidige virke herunder, men ikke
afgrænset til, at se på:
Amatørradio med særligt fokus på danske forhold.
Indsamle viden om, hvad der har betydning for radioamatørernes beslutning for, at blive medlem af EDR.
Afsøge muligheder for, at gøre radioamatører værdifulde i et samfundsperspektiv.
Afsøge muligheder for, at gøre radioamatører attraktive i erhvervssammenhæng.
EDR som erhvervsmæssig aktør på det danske marked.
Overordnede principper for EDR’s daglige drift, herunder udvikling eller afvikling af EDR’s ejendom på
Klokkestøbervej.

 

Sammensætning

Tænketanken sammensættes af medlemmer af repræsentantskabet, der ved deres valg til denne funktion
har tilkendegivet en udvidet interesse for, at bidrage til EDR’s udvikling.
Tænketanken refererer til repræsentantskabet og skal fungere uafhængigt af hovedbestyrelsen.
Forløb
Tænketanken nedsættes ved RM2022 og kan begynde sit arbejde straks.
Tænketanken forventes at kunne fremlægge sine ideer i form af en detaljeret plan med tilhørende
økonomiske beregninger overfor repræsentantskabet indenfor 10-12 måneder.
Delrapportering kan ske gennem elektronisk orientering.
Der bør således kunne foreligge en politik til vedtagelse på RM2023.
På sigt kan tænketanken fortsætte sit arbejde og præsentere nye initiativer og politikker, der så løbende
kan behandles i årene fremover.
Motivering
EDR har som enhver anden organisation, behov for at udvikle sig. Gennem tiden har det været svært at
finde konsensus omkring brugbare politikker på området.
Selvom repræsentantskabet faktisk har dette som sit ansvarsområde, har der ikke været tiltag til en aktiv
fokus på opgaven. Mellem RM møderne er RM meget passiv, og har derfor meget svært ved at håndtere
opgaven.
Ved at etablere denne tænketank, kan RM nu få løst opgaven og derved få mulighed for, at styre EDR ind
på en brugbar kurs.
Har du ideer, forslag eller andre input til tænketanken, er du velkommen til at kontakte OZ3QY på mail
oz3qy@anderschou.dk.