47 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Hej Jørgen
​Du har vist megen lyst til at vride og vende denne sag. Udover din perosonlige glorie pudsning, (alle de pakker med QSL kort vi slæbte med til HAMRADIO kostede 0 kr.).så misbruger du mit indlæg på det groveste, idet min kommentar "helt for egen regning" er knyttet til de workshops jeg deltager i, som intet har med EDR at gøre, udover at rigtig mange radio amatører i DK men især på verdensplan, er meget glade for at det arbejde jeg gør "helt for egen regning" og totalt uopfordret,. blot fordi jeg har gode faglige forudsætninger for at hjælpe til med forståelsen i brugen af en Vector Network Analyzer der hedder VNWA. Det har medført at jeg har skrevet langt mere end 100 artikler har brugt måneder på at teste softwaren, nok i mere en 100 versioner, produceret dokumentation der sendes ud sammen med produktet, produceret HowTo video'er og alt total ".for egen regning" .Så nu matcher jeg vist Mr..Vicepresident" i EDR m.h.t. polering af egen glorie og enda helt ind til blikket :)
​Hold nu op med din evendelige klapjagt på ting, så du fortsat kan miskreditere den tidlige formand.samt sekretær. I den her sag er der ikke nogen beslutninger der ikke kan forsvares, selv om du givet med lys og lygte søger efter "snavs.". Det er simpelt hen for nedrigt..Regnskabet er afsluttet og godkendt, så hvad er det du vil opnå andet end miskreditering.?   
 
2
Your rating: Ingen Average: 2 (8 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Dr OM Kurt...
Du snakker udenom.... Du kan afklare ethvert forsøg på at miskreditere, ved at svare ret enkelt på spørgsmålet: har du fået et beløb fra EDR for kørsel til Hamradio 2015  i Tyskland ? Ja, eller Nej ?

Og til almen orientering; De professionelle i RF branchen benævner bare en Vector Network Analyzer som en VNA.... Ikke noget ekstra W..
5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (8 votes)

`73
Lars - OZ1FUS

hej Kurt

idet min kommentar "helt for egen regning" er knyttet til de workshops jeg deltager i, som intet har med EDR at gøre
 
Så kan jeg ikke se, hvorfor det nævnes under HAMRADIO og Yding nyt.
 
I parentes bemærket havde jeg også en del QSL kort med, da jeg var på HAMRADIO i 2017.
 
Jeg ser i øvrigt stadig frem til det kompendium, som du ville komme med til antenneudvalget.
 
Og nej jeg miskrediterer ingenting, men det har været mere end svært at få materiale ud af den forrige HB og formand.

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (8 votes)
73, Jørgen OZ0J

EDR - foreningen med mafia metoder
 
Hej

Til OZ7C:
HB orienterer medlemmerne gennem referatet og lydoptagelsen fra møderne. Tidligere bragte man i OZ en omtale af hvad der var sket på bl.a. HB-møder. Det kaldtes "et journalistisk referat" og det var i mange år undertegnede, der lavede det.
Det fremgik tydeligt, at det var mine indtryk fra mødet.
Meningen var at forsøge på at give en lidt bredere orientering, end det der stod i det officielle referat. Mit indlæg var ikke godkendt af HB, men jeg har nu aldrig fra HB fået kritik af, at jeg ikke refererede korrekt. 
På Yding orienterer  HB-medlemmerne fra området om deres "nyt fra HB". Det har man gjort i rigtigt mange år.
I både Sønderjylland og Nordjylland er der/har der været tilsvarende nyhedsudsendelser.
Jeg ser ingen grund til at lave et stift system, hvor HB skal godkende enhver udtalelse; men det er et problem, når nogen medlemmer f.eks. på forum kommer med forkerte oplysninger.
Jeg vil derfor henstille til, at man undersøger sagerne lidt bedre, inden man ytrer sig.

Til OZ1FF:
Hvorfor spørger du ikke f.eks.  dit HB-medlem (det er i dit område bl.a. undertegnede) i stedet for OZ7OU om EDRs udgifter til Ham Radio 2016.
Så vil du skkert kunne få de oplysninger, du efterspørger 
PS. Du kan henvende dig via mail, der pt. (pga problemer hos YouSee) er oz8xwprivateatgmail [dot] com

Til OZ1FUS
Hvad er det du ikke forstår? Det fremgår, synes jeg, ganske tydeligt, at der har været en samkørsel mellem EDR og OZ7OU til HamRadio.
Man har så efter en eller anden aftale delt brændstofudgifterne. Derfor figurerer der en udgift på disel i EDRs regnskab.
Hvis du vil vide mere, så er diu velkommen til at kontakte mig eller de kritiske revisorer, der har godkendt bilaget.

Vy 73

OZ8XW Flemming
Der her udtaler sig helt på egne vegne men som HB-medlem
2
Your rating: Ingen Average: 1.6 (7 votes)

oz8xw

Dr. om Flemming

 

Nu ville det være befriende om du og Hr. Kjeld Majland holdt jer til kernen i den debat der var på det pågældende HB møde..

 

Jf. lydfilen er det centrale om EDR skal deltage eller ej og under hvilken kondition, det er først i slutningen af debatten I kommer rendende med økonomi som faktisk IKKE er relevant på det tidspunkt, da et flertal i HB er af den opfattelse at EDR er bedst tjent med at vente til 2019 og der deltage med en fælles stand med de øvrige NRAU lande og EDR ikke har person resurser til at deltage før…
Så kommer I to rendende med økonomi og der komme desværre et
tal på bordet som ikke er retvisende (måske), MEN bemærk venligst at økonomien IKKE er det centrale i HB flertallets beslutning, det er end IKKE udslagsgivende

 

AT Herr. Kjeld Majland OZ5KM, efterfølgende vælger at bringe ”nyheden” i hans specielle version ”nogen” tid efter mødet på Yding NYT, kommer uanset allehånde forklaringer til at stå for  Herr. Kjeld Majland OZ5KMs egen regning, specielt når ”vi” ser på den kant og indpakning der vælges. Dette fulgt godt op af det såkaldte svar til Lone..
Herr. Kjeld Majland OZ5KMs formål var ikke at orientere medlemmerne, som DE Herr. Flemming Hessel OZ8XW påstår
– NEJ helt som vanligt var det en del
af Deres fælles kampagne for at udsprede farvede budskaber, lave rav i gaden og som I begge har gjort det siden 2016, drevet jeres USKØNNE spil i forhold til HBs flertal.

 

Alt det ævl og bævl De kan hælde i tastaturet ændrer IKKE en tøddel…
Går det ikke efter DERES master plan  Herr. Flemming Hessel OZ8XW, så er fanden løs
helt efter samme princip som det har været tilfældet i ALLE de år DE har været for tæt på magtens tinde i EDR…

5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (13 votes)
Vy 73 de OZ5WU/Michael - HB-medlem i EDR
EDR.DK noget vi giver til hinanden

Libertatem Defendimus
Dr. OM Flemming...

Der er så meget jeg ikke forstår, men i sagen om kørselsafregning til HamRadio er det ganske enkelt; hvis 7OU har afholdt udgifter til kørslen, er det helt naturligt, at han får en kompensation for dette, fra EDR. Hvis 5HZ eller 5KM har fået kompensationen, uden at afholde udgiften, er det bedrageri imod foreningen. Og, da du jo som bekendt er foreningens største paragrafrytter; ihvertfald når det er til din egen eller venners fordel, må du jo nemt kunne forholde dig til, at der også på dette punkt skal være orden i sagerne... Er der herefter noget der er uklart for dig, Flemming ?
5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (8 votes)

`73
Lars - OZ1FUS

NOK ER NOK !!
Er I snart færdige med alt det ævl.
73
OZ6EG
Egon
2
Your rating: Ingen Average: 1.6 (7 votes)

OZ6EG

Dr Om OZ8XW

Til OZ1FF:
Hvorfor spørger du ikke f.eks.  dit HB-medlem (det er i dit område bl.a. undertegnede) i stedet for OZ7OU om EDRs udgifter til Ham Radio 2016.

Nu var det det, som OZ5KM lukkede ud på Ydingnyt sidste mandag og ikke det ævl, som du bragte i samme udsendelse, jeg har spurgt ind til.

Af princip går jeg altid til hovedet og ikke til halen. Derfor kunne det overhovedet ikke falde mig ind at indblande dig. OZ5KM mener åbenbart, at han trods sit medlemsskab af HB, ikke har behov for at ytre sig her. Da OZ7OU åbenbart er i besiddelse af OZ5KMs talepapir, så går jeg ud fra, at han er i stand til at besvare min specifikke forespørgsel.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (7 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Dr OM Egon...
Gør dig selv den tjeneste, at lytte lydfiler fra de sidste HB møder igennem... Der kan du lytte til Ævl, fremført at den fhv. HR... Men på Lørdag er det formentligt slut, når de nye vedtægter ratificeres. Når RM skal vælge sammensætningen i HB fremadrettet, bliver der nok ikke plads i HB, til de herrer 5KM og 8XW. Så bliver deres mulighed for ævl begrænset til èn gang om året; det kan selvfølgelig også være slemt nok.... 
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (8 votes)

`73
Lars - OZ1FUS

OZ1FUS
Jeg har lyttet. Når jeg skriver I, mener jeg Jer Alle.
73
OZ6EG
Egon
2
Your rating: Ingen Average: 1.8 (5 votes)

OZ6EG

Sider

Topic locked