24 posts / 0 nye
Seneste indlæg
7uo 

At beskylde andre for at være misbrugt i et politisk spil er både arrogant, bedrevidende, insinuerende, konspiratorisk, destruktivt og negativt.

Lidt selvreflektion her op mod jul kan anbefales. 
 
4
Your rating: Ingen Average: 3.9 (8 votes)

Claus OZ1FDH

Hej Istvan

Pas på når du møder OZ7OU face to face. Først giver han dig en halv time i skulderklapmaskinen - dernæst får du en kniv i ryggen. wink.
 
4
Your rating: Ingen Average: 3.3 (7 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Hej Claus (og Isvan)
​OZ7UO er forlænst silent key, OZ7OU længe leve !!  :)
​Bortset fra det så er der ingen beskyldninger imod Istvan i mit indlæg, blot en kommentar om et forløb så jeg har indgående kendskab til. men som som skrevet ikke til debat her. 
​Og så forøvrig er OZ1FF's advarsel aldeles latterlig.
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (6 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Allan
​Det har du da fuldstændig ret i, jeg tænker da tit over hvordan en sådan "forbrødring" mellem striden parter kan foregå. Jeg håber f.eks.. at Istvan kan tyde min positive intention for at bibringe ham en (off line) forståelse af hvad der ligger bag min kommentarer. Ellers må vi ty det det gamle ord "at tiden læger alle sår" og tårer fordamper helt af sig selv, og nat bliver til dag :)  
​Min største undren er dog hvorfor jeg aldrig i mit liv før har været hvivlet ind i et sådan morads af had og frustrationer, som er tilfældet siden 2015. Nogle få radioamatører er da helt specialle. Er det mon den mikrofon der sidder tilsluttet enhver amatørradio der gør udslaget så de er blever "æterens konger" og "herskende meningsdannere" :) 
​Nå men nu kommer Julen og hvis man ser de udsendelser der er i TV så er alle små engle i denne måned.
​God Jul og godt nytår til dig og tak for mange gode meningsudvekslinger i året der gik . 
3
Your rating: Ingen Average: 2.7 (7 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

OZ7OUs sædvanlige ikke-svar

Kurt, du skriver :
 
Om jeg vil komme med konkrete eksempler ? ja måske hen ad vejen vil jeg dokumentere, en helt flok af disse,ubehagelige handlinger, som jeg har oplevet på første hånd, og vurderet ud fra mit syn på anstændig opførsel, men det bliver ikke lig nu på dit forlangende..
 
Hvor har jeg dog ofte oplevet dig reagere præcist på den måde, når du kom i bekneb for sandhedsbeviser.
For et par år siden hævdede du at en redegørelse som du havde fundet på nettet, slet ikke handlede om bestyrelsesarbejde, men tværtimod var et klokkeklart "bevis" på, at EDRs RM havde at rette sig efter hvad OZ5HZ havde bestemt.
Da jeg gjorde mig den umage at læse det pågældende skrift og efterfølgende gjorde opmærksom på din løgnagtige fejllæsning heraf blev hele tråden straks slettet af OZ8XW. Sådan slap du for dokumentation for din uhyrlige påstand.
Senere cherry-pickede OZ5HZ i en leder i OZ en af O. Hasselbalchs bøger  og fik det (gudhjælpemig!) til at se ud som om forfatteren mente, at en forening kunne tvinge (!) en anden forening til at optage en person som medlem. En påstand som var direkte løgnagtig. Denne løgn forsvarede du med næb og kløer og da du løb tør for argumenter gik du en tid i radiotavshed, indtil du fandt på noget nyt som du kunne bruge i dit fuldstændig ukritiske forsvar for OZ5HZs inkompetance og OZ8XWs diktatoriske og ekskluderende måde at styre EDRs forum på.
Lige nu orker jeg ikke at komme med flere eksempler på dine utallige forsøg på at patronisere, latterliggøre og udelukke mennesker som tillader sig at sige dig imod - men eksemplerne er utallige.

Et er sandt: Jeg kender ikke dine motiver, men dine handlinger og dine meninger har jeg nu kunne følge igennem flere år. Og for mig er det tydeligt, at du for enhver pris ønsker at EDR skal drives som en forretning/et firma af dig, OZ8XW, OZ5KM og en af Jer udpeget skare medløbere, og at alle som tillader sig at sige Jer imod, øjeblikkeligt udelukkes og ekskluderes som de "ballademagere og skadevoldere" de må være - ellers ville de jo rette ind efter din fløjte og iøvrigt holde kæft.

Den uenighed kommer vi to aldrig overens om; jeg mener at EDR er en FORENING som drives og styres af medlemmerne - som jeg tolker dine udtalelser igennem mere end to år, mener du at EDR skal drives som en forretning hvor du og dine lille klike agerer som direktører med ubetinget ret til at lukke munden på afvigere og hvis I finder det nødvendigt; ekskludere dem.

Du har flere gange undret dig over, hvorfor nogle er så vrede. Jeg kan ikke tale for andre, men vedkender mig gerne en vis vrede - en vrede over at du og nogle få andre hellere ser det hele gå op i hat og briller, end erkender at vi lever i et demokratisk samfund i år 2017, og at de tider er forbi hvor OZ8XW om OZ højt og flot kunne erklære: "Ingen bestemmer hvad der skal stå i mit blad !" For derefter at at udelukke alle som måtte være uenige heri fra EDRs forum.

Kurt, har du ét eneste øjeblik tænkt på, at hvis den nuværende ledelse havde benyttet sig af samme svinske metoder som OZ5HZ, OZ5KM, OZ8XW, så havde vi slet ikke haft disse debatter - du og andre "ballademagere" ville for længst være blevet udelukket fra at skrive her ?
I stedet for ideligt at kalde mennesker som du er uenig med for "skadevoldere, ballademagere" m.m.m. skulle du måske overveje hvilken temperatur din urin ville antage, hvis du som "svar" på dine sidste indlæg fik en mail med flg. ordlyd:

Dit indlæg overholder på ingen måde de nugældende etiske regler for brug af EDR'sForum. Dit indlæg af derfor blevet slettet af forummets moderatorer.
Samtidig bliver du udelukket fra forummet i en uge. Om en uge åbner jeg igen for dit login.

(Afsendt af "moderator" OZ1AMK til mig d. 7.4.2016 - hvorefter jeg blev udelukket fra at ytre mig på foreningens debatforum)

Den praksis, hvor alle som gav udtryk for holdninger, som OZ8XW ikke brød sig om blev udelukket, har DU konsekvent forsvaret samtidig med, at du mener at den nuværende ledelse skal finde sig i mere eller mindre bevidst sabotage af arbejdet i HB og RM.
F.eks. Flemming Hessels tolkning af vedtægterne som en anden ayatollahs læsning af Koranen - hvorefter mere end 20 mennesker skal transportere sig til Odense for at bekræfte, at de mente de alvorligt da de sendte en "stemmemail" til revisorerne.
Jeg kan kun se det tiltag som endnu et forsøg på at tappe energi fra de medlemmer, som lægger kræfter i at styrke EDR som en levende forening og ikke en privat forretning styret af nogle få sure, ekskluderende alfahanner.

Jeg vil slutte med et citat fra det dokument som du bad os andre læse for et par år siden, og som du skyndsomst fik OZ8XW til at slette da du selv fik læst det. Jeg har gemt tråden som du startede således:
 

Noget at tænke over for RM'erne til på lørdag d.16.4.2016 (Almene emner)
af OZ7OU, Thursday, April 14, 2016, 12:04 (6 dage siden)

Jeg har fundet et godt dokument der omhandler bestyrelses ansvar og der kan godt trækkes parraller til EDR's repræsentantskab. Det jeg gerne vil opfordre til er at nøje kigger på dette dokument og studere om det enkelte RM medlem kan gøres medansvarlig for de interne kritiske revisorers handlinger, hvis man ikke aktivt giver til kende at de har overskredet de vedtægtsmæssige beføjelser. Husk at de kritiske revisorer er valgt af RM medlemmerne og ved at studere dokumentet bør det give stof til eftertanke hvordan man skal håndtere både vedtagelsen af budget og eksklusions sagen.
De mulige retslige forhold for EDR's RM sammenlignelig med en bestyrelse
Jeg har ikke kunne finde et tilsvarende dokument for et Repræsentantskab men analogien er stor til en bestyrelse.

Det omtalte dokument slutter således:
 
Det er vigtigt, at der er et planlagt gennemtræk i en bestyrelse, jo længere der går mellem udskiftningerne, desto sværere bliver det at få øje på afløseren.
Hvis en bestyrelse sidder for længe overgår klubben langsomt fra udvikling til afvikling = udviklingsarbejde afløses af system vedligeholdelse på forskellige niveauer, alt afhængig af udvalgsstrukturen.
Et bestyrelsesmedlem bør maks. sidde i 5‐ 6 år, derefter må medlemmet vente seks år på igen at blive valgbar. En gammel bestyrelse opfatter sig selv som klubben, og bliver sur hvis den ikke får sin vilje, den føler sig enevældig og besidder inden længe en arrogance, som er dræbende for klubben.
Faresignalerne kan være, at bestyrelsesmedlemmerne opfatter sig som hertuger med fast plads i hertugdømmet,med andre ord tror de at de har en uskrevet ret til at sidde på en bestyrelsesplads i DERES ”forening”. Dels begynder de at manipulere og lave forhåndsaftaler forinden bestyrelsesmøderne, dels gennemtrumfe deres egne interesser og dels tale nedgørende om andres forslag, når de føler sig truet i deres enevælde.

( www.retogpligt.dk/GFbilag/BSTans... )

Det vil ikke undre mig om OZ8XW i morgen (16.1.2.2017) vil fremture med alskens indvendinger ("vedtægtsbrud, kup, udemokratisk osv osv") og at han dermed endnu engang vil forsøge at forplumre og forsumpe et møde med sine endeløse skrigende tirader og sine afbrydelser af andres tale.
Fuldstændig efter den skabelon som er beskrevet i det dokument Kurt havde glemt at læse før han bad os andre om det.

Jeg håber virkeligt at RM i morgen bekræfter, at nu har vi haft ballade nok, og at OZ8XW og OZ5KM udviser så meget finfølelse og kurage, at de indser at deres kamp IMOD EDRs fortsatte beståen og udvikling er tabt og at de vil begynde at arbejde konstruktivt for foreningen i stedet for den destruktive fremfærd som tydeligt fremgår af diverse lydoptagelser.

søren/4zat
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (14 votes)

glemmer du - så husker nettet
ord for ord
For retten til såvel dårlige og negative ytringer som ditto gode og positive.

Hej Søren
​Jeg vælger at lade dit indlæg stå ukommenteret det fortjener det.
3
Your rating: Ingen Average: 2.1 (7 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Søren !!!!

Må sige, at her kommer du sandheden meget tæt på, måske nogle føgler sig tråt på !!!
Det som jeg havde forfattet, smider jeg væk, for du klare det rigtig godt.

Stor ros til dig,,for der så meget sandhed i den skrivelse, at nogle må tænke sig godt om,,,her tænkes på treenigheden med følge-
At 8XW  har hylet som meget, at RM skal samles, når afstemningen er overstået,, en udgiftpost for EDR  AK

Håber, at han ikke kommer til at hyle , han er jo ikke i RM, så han har ikke noget, at skulle have sagt---BASTA !!!!

Mærkeligt, at der ikke er kommet trusker om en retssag,,dem er der jo godt gang i andre steder.....

med ønske om julefred
vy 73
Claude Oz1pf

 
4
Your rating: Ingen Average: 3.8 (11 votes)
Godt skrevet Søren.
Jeg forstår godt at Kurt ikke ved hvad han skal svare :-)
4
Your rating: Ingen Average: 4 (11 votes)

Don't feed the Troll.

Fra husnissen på Klokkestøbervej 11 forlyder det, at der var gode æbleskiver i Odense og, at de nye vedtægter blev (gen)vedtaget med 19 stemmer for og 2 imod. Og lad det så blive jul :)
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (12 votes)

Claus OZ1FDH

Ja Claus!
​Lad det blive jul! Jeg vil smelte noget loddetin og sniffe noget flusmidel - det bliver rart. Samtidigt vil jeg starte mit næste projekt og det er at gøre EDR mere synligt i samfundet og dermed gøre reklame for den gamle dame. Jeg regner med at det bliver en del mindre intens end vedtægtsarbejdet.

Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (12 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Sider

Topic locked