Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0

Lørdag den 26. august kl 14:00 er der prøve i OZ5GRE Grenå afdelingens lokaler.

Tilmelding via Energistyrelsen

https://ens.dk/ansvarsomraader/f...

Afstemning

Total votes: 359