Medarbejdere Login

Medarbejder Login

Velkommen

Medarbejdere

Ansvarshavende redaktør

Refererer til Hovedbestyrelsen

Formand Arne Fast Hansen

Ansvarshavende for Teknik og Data

Refererer til ansvarshavende redaktør

Hovedredaktør

Hovedredaktøren har det daglige redaktionelle ansvar.

Hovedredaktøren refererer til den ansvarshavende redaktør

Ole Püschl  OZ1OP

Webmaster

webmaster har ansvar for hjemmesidens struktur, design og funktionalitet.

Webmaster refererer til Hovedredaktøren

Ole Püschl  OZ1OP

Redaktører

Redaktør er en medarbejder som varetager et fast emneområde.

Redaktører refererer til hovedredaktøren

Lokalafdelinger

Her findes navnene på de medlemmer som informerer om deres lokalafdeling på hjemmesiden.

Alle lokalafdelinger opfordres til at udpege et medlem som får rettigheder til at skrive på edr.dk

Hvis du ønsker rettigheder til at repræsentere en lokalafdeling, skal du sende en mail til webmaster  website@edr.dk