RM valg 2022

Valg til repræsentantskab 2022

Valg til EDR’s repræsentantskab

Alle EDR medlemmer kan stille op som kandidater til valget til EDR’s repræsentantskab 2022.

34 RM-medlemmer skal vælges

Der skal vælges op til 34 medlemmer af repræsentantskabet. Disse mandater fordeles på de fem regioner på baggrund af medlemstallet pr. 31. marts 2022.

Fordelingen sker efter den D’Hondtske metode.

Anmeldelse om opstilling som kandidat til RM 2022 skal foretages senest d. 15. juni 2022 og er nu afsluttet

Kandidater skal skriftligt anmelde deres kandidatur til EDR’s kontor. Dette skal ske ved brug af blanketten på EDR’s hjemmeside under RM-valg 2022.
Den udfyldte opstillings blanket sendes til kontor@edr.dk
HUSK opstillingsblanket skal være på kontoret senest d. 15. juni 2022.

Kandidatpræsentation på EDR.dk og i OZ

På EDR.dk vil kandidater blive præsenteret regionsvis, i alfabetisk orden. Er der indsendt billede sammen med anmeldelsen, vil dette blive bragt sammen med præsentationen. Hver kandidat vil have mulighed for at præsentere sig selv og sit valgprogram. Hvordan dette gøres, meddeles kandidaterne direkte. Der oprettes en valg sektion på EDR’s forum, hvor der kan debatteres med RM-valgets kandidater.

I OZ vil informationen begrænse sig til navn og kontakt- oplysninger, samt billede.

Afstemningsstart er d.1. august 2022

 OZ august 2022 indeholder den samlede kandidatliste. Der vil være indlagt stemmeseddel og 2 konvolutter til afstemningen.

Af praktiske grunde udsendes OZ august til alle EDR-medlemmer.

Afstemningen går i gang den 1. august

Afstemningen slutter d. .31. august 2022

Alle stemmesedlr, der modtages fysisk på Klokkestøbervej  inden den 1. september 2020 medgår i valget.

Husk at sende jeres stemme i god tid pga. PostNord ekspeditionstider.

Valgresultatet bekendtgøres pr. e-mail til de opstillede kandidater og på EDR’s hjemmeside når stemmeoptælling er tilendebragt primo september 2022 samt i OZ for oktober.

Eventuelle klager over valget skal indgives senest den 25. oktober 2022.
Klagerne vil blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde i november, hvor det nyvalgte repræsentantskab tiltræder.