Valg til repræsentantskab 2024

Valg til EDR’s repræsentantskab

Alle EDR medlemmer kan stille op som kandidater til valget til EDR’s repræsentantskab 2024.

34 RM-medlemmer skal vælges

Der skal vælges op til 34 medlemmer af repræsentantskabet. Disse mandater fordeles på de fem regioner på baggrund af medlemstallet pr. 31. marts 2024.

Fordelingen sker efter den D’Hondtske metode.

Anmeldelse om opstilling som kandidat til RM 2024 skal foretages senest d. 15. juni 2024 og er nu afsluttet

Kandidater skal skriftligt anmelde deres kandidatur til EDR’s sekretær. Dette skal ske ved at sende en e-mail med emnet RM-kandidat 2024 og selvfølgelig Call, medlemsnummer, navn og mobilnummer E-mailen sendes til sekr@edr.dk
HUSK opstillingsblanket skal være sekretæren i hænde senest d. 15. juni 2024.

Kandidatpræsentation på EDR.dk og i OZ

På EDR.dk vil kandidater blive præsenteret regionsvis, i alfabetisk orden. Er der indsendt billede sammen med anmeldelsen, vil dette blive bragt sammen med præsentationen. Hver kandidat vil have mulighed for at præsentere sig selv og sit valgprogram. Hvordan dette gøres, meddeles kandidaterne direkte. Der oprettes en valg sektion på EDR’s forum, hvor der kan debatteres med RM-valgets kandidater.

I OZ vil informationen begrænse sig til navn og kontakt- oplysninger, samt billede.

Afstemningsstart er d. 1. august 2024

OZ august 2024 indeholder den samlede kandidatliste.

Afstemningen går i gang den 1. august kl. 00:00, med udsendelse af
valglink til alle stemmeberettigede. Valgsystemet holder rede på at e-mails bliver modtaget og om de er åbnet.

Afstemningen slutter d. .31. august 2024

Afstemningen afsluttes automatisk d. 31. august kl 23:50. Valgets resultat opgøres automatisk når afstemningen afsluttes.
Resultater og logfiler afleveres til de foreningsvalgte revisorer til godkendelse.

Valgresultatet bekendtgøres pr. e-mail til de opstillede kandidater og på EDR’s hjemmeside når stemmeoptælling er tilendebragt primo september 2024 samt i OZ for oktober.

Brevstemme mulighed, for medlemmer uden e-mail.

EDR medlemmer der ikke har e-mailadresse i medlemssystemet kan afgive stemme pr. brev. Medlemmet skal rette henvendelse til EDR’s sekretær, Michael OZ5WU på telefon 4013 7400, senest 25. juli. De vil modtage brev med stemmeseddel, instruktion og returkuvert. Bemærk at medlemmet selv skal betale returportoen.

Eventuelle klager over valget skal indgives senest den 25. oktober 2024.
Klagerne vil blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde i november, hvor det nyvalgte repræsentantskab tiltræder.