RABOS interessegruppe

Radioamatørernes borgerservice

Formålet med Radioamatørernes Borgerservice er at give de enkelte radioamatører mulighed for at yde hjælp til deres lokalområde i tilfælde af udfald af de normale kommunikationsmidler, mobioltelefon, internet.

RABOS træder i funktion under forekomst af en større strømafbrydelse, som følge af teknisk fejl eller en kriminel/fjentlig handling, hvorved borgerens telefon og internet ophører med at virke.

RABOS er beregnet til at hjælpe borgere, som har brug for at få en vigtig meddelelse bragt frem samt ved behov for at tilkalde hjælp i tilfælde af ulykke eller akut sygdom

RABOS lagde primært ud med at benytte SSB kommunikation på 80 meterbåndet.
De første beredskabsøvelser og tests af systemet viste, at systemet fungerede tilfredsstillende, men efterfølgende gentagne tests har vist, at systemet ikke kan leve op til at fungere sikkert og pålideligt under alle forhold.
.
Vi er derfor ved at skifte til benyttelse af WinLink som kommunikationskanal. Vi har lavet nogle indledende tests, som bekræfter at Winlink er en sikker og pålidelig kommunikationskanal.
Med winlink kan der kommunikeres digitalt tekstbaseret mellem amatørradiostationer og der kan via HF etableres adgang til internettets e-mailservice. Kommunikationsprotekollen har indbygget fejlkorrektion, således at meddelelser kommer sikkert og korrekt frem.

En RABOS radiostation vil således kunne servicere borgerne i stationens nærområde med at afsende e-mails fra borgeren til enhver med fungerende internet, samt at få evt. nødmeddelelser frem til det relevante beredskab..

Vi arbejder for tiden med at tilpasse RABOS til anvendelse af winlink og udbrede anvendelse af winlink til flest mulige af RABOS medlemmer.

Når dette arbejde er tilendebragt, vil RABOS service igen være i funktion.

RABOS.DK er for øjeblikket sat i bero indtil vi kan åbne igen med Winlink som kommunikationskanal.

Vi anbefaler alle certificerede radioamatører, som er QRV på HF til at tilmelde sig som medlem af RABOS

Når RABOS åbner igen med Winlink som platform, vil du som RABOS medlem vise, at din amatørradiostation er værdifuld for dit nærområde, og du vil være med til at bidrage til amatørradioens værdi og anseelse.

link til RABOS hjemmeside   RABOS Winlink-gruppe

Kan strømmen svigte i Danmark ?

 

Det danske El-net er af meget høj kvalitet og har en meget høj grad af forsyningssikkerhed, men vores El-forsyning kan ikke sikres fuldstændigt mod mulige nedbrud.

Strømforsyningen i Danmark kan bryde ned som følge af en teknisk fejl eller IT-fejl, eller som følge af en bevidst kriminel eller fjendtlig handling mod El-nettets forsyningssystemer og IT-systemer.

 

 

 

Her er RABOS

RABOS-radiostationerne drives af statscertificerede radioamatører på frivillig ulønnet basis

RABOS-radiostationerne hjælper med at få din anmodning om hjælp frem til det nærmeste beredskab, hvis strømmen svigter, telefonerne ikke virker og du ikke har andre muligheder.

RABOS-radiostationer findes i et antal kommuner spredt over hele landet i alle danske regioner.