WWROF Webinar – New WW Digi Contest

New WW Digi Contest   The World Wide Radio Operator Foundation (WWROF) is pleased to announce the following webinar: “Extending the World Wide DX Contest into the Brave New World of Digital Communication” The webinar will review the ideas behind creating a new World Wide DX Contest. Key details of the new World Wide Digi DX Contest will be described, including frequently asked questions that have arisen. This live webinar is offered TWICE for your convenience: Sunday AUGUST 4 at 1800 UTC Monday AUGUST 5 (local) at 0100 UTC (Tuesday AUGUST 6…

læs mere

Hiram Percy Maxim /150 Event

The Hiram Percy Maxim 150th Birthday Celebration Operating Event September 2, 2019 marks the 150th anniversary of the birth of the League’s first president and cofounder, Hiram Percy Maxim, W1AW. As with earlier birthday milestones, ARRL is holding an operating event to celebrate Maxim’s legacy. Duration: The 9-day event begins 0000 UTC August 31 and runs until 2359 UTC September 8. Objective: To participate, simply find stations operating in the event (many of which will add /150 to their call signs) and contact as many as possible. Eligibility: All amateur…

læs mere

OZ1HQ var aktiv under IARU HF Championship

Så har OZ1HQ kaldesignalet igen været aktiveret. Contesten foregik den 13. og 14. juli hvor 27 danske radioamatører kæmpede for at hente et godt resultat hjem til OZ-land. Forholdene var som de er ved denne tid og der var stor forskel på hvornår der var gode åbninger på de forskellige bånd. 10 meter båndet gav specielle udfordringer for både SSB og CW operatørerne, men det endte op med et ganske udmærket resultat – 105 QSO med CW og 198 med SSB. 15 meter var lidt mere gavmildt idet der blev…

læs mere

Prøver til A-certifikat

A-certifikat

Herunder finder du prøver (og forklaringer på dem) til A-certifikat. Alle prøver har 14 spørgsmål. Du skal have mindst 10 rigtige svar for at bestå. Prøverne er lavet af Energistyrelsen og de korrekte svar er udvalgt af EDR (OZ1BXM). Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-10-29 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-07-27 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-09-27 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-10-29 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-01-20 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-03-28 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-05-15 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-09-30 Forklaringer til Almindelig…

læs mere

EDR er foran i kampen for 2 meter båndet

EDR imødegår et forslag fra Frankrig om benyttelse af 2 meter båndet til kommunikation med f.eks. droner. Uagtet der lægges op til fælles eksistens med radioamatører, vil forslaget give gener for både radioamatører og andre brugere af båndet. Der er naturligvis stor interesse for sagen, kendetegnet ved en stigende oppisket stemning, at nu skal der »slås i bordet«. Der er også i visse kredse det indtryk, at EDR intet foretager sig. Det er naturligvis ikke tilfældet. EDR varetager danske radioamatørers interesser, som EDR altid har gjort. Det er der intet…

læs mere