Regnskab 1/4-17 til 31/12-18

Der er et par bemærkninger til regnskabet: Den ekstraordinære indtægt i form af en donation kr 30.670 er med tak modtaget fra AMSAT OZ, der har nedlagt sig selv og har doneret sine aktiver til EDR. Desuden skal nævnes at tre regninger vedrørende regnskabsåret er betalt i januar 2019. Beløbet er i status fratrukket banksaldoen pr. 31/12-2018 i stedet for at være periodiseret som skyldige omkostninger. Det er formelt set ikke korrekt, men det påvirker ikke årets resultat. HB har ved ikke at ændre det sparet udgiften til regnskabsfirmaet. De kritiske…

læs mere