Vejledning til brug af N1MM ved Field Day

Ved at bruge N1MM ved Field Day får man lettere ved at afvikle cw qsoerne.

man kan lægge alt det du behøver at sende ind i marcro set up, under F tasterne. Oz1IVA FD log kan stadig anvendes, men N1MM er bedre til cw.

 

Her en kort vejledning:

De to filer FD-UDC'erne lægges i mappen  UserDefinedContest 

Filen  EDR.txt lægges i mappen - SupportFiles

filerne er vedhæftet som .zip og skal lige pakkes ud.

Så er det bare at finde EDR_FD menu og tilpasse marcroerne til det du vil sende. og husk usb forbindelsen til radioen.

god fd herfra

Marti

Download Zip file

Stor tak til OZ8PG mf. for udarbejdelsen af filer i opsætningen af N1MM log til vor Field Day.