LZ DX CONTEST

20-21 november Kl. 12-12 UTC - - CW + SSB

Dette er en af de tester hvor alle må kontakte alle og LZ stationer giver flere point og tæller som multipliers.
En tilbagevendende test som har lagt sig i weekenden lige før CQWW CW og det vil sige at den kan bruges som "opvarmning" til årets største CW test.
LZ DX Contesten er for både SSB og CW og du må kontakte hver station een gang på hvert bånd med hver mode.

Jeg har indført de danske rekorder i "Danske HF Rekorder" som du kan hente her: https://www.edr.dk/hf-rekorder/

Læs reglerne for denne DX Contest på http://lzdx.bfra.bg/rulesen.html