OZ5ØHRH – Kronprinsessen fylder 50 år


Generelle regler for deltagelse i 5ØHRH eventen

Dato og tid: Lørdag den 5. februar 2022 klokken 00:00 - 23:59 UTC

Bånd: 160 - 10 meter inklusiv WARC og 60m

Modes: CW, SSB, Digi, Mix

Klasse: Single operatør eller Klub/Lokalafdeling.

Exchange: RS(T)

Kaldesignaler: OZ5ØHRH/xx, OX5ØHRH

Tilmelding: sker til oz2i@edr.dk senest den 3. februar med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal, dit navn og adresse samt e-mail adresse. Senest 4. februar får du tilsendt dit personlige suffiks som du bruger sammen med kaldesignalet.

Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk senest 7. februar 2022. Der skal altid indsendes log uanset hvor mange QSO du har kørt.

Præmie til den operatør og lokalafdeling som har kørt flest QSO i hver mode.

Operatør Diplom til de tre bedste i hver klasse og mode. Resultatet offentliggøres i OZ samt på EDR hjemmeside hvor vinderne også kan downloade diplom og certifikat.

Operatør certifikat til alle aktive operatører kan downloades fra EDR hjemmeside.

Alle verdens Amatører kan opnå Diplom med de forskellige modes ved at have kontakt med OZ5ØHRH/xx og OX5ØHRH stationerne. Ligeledes kan der bestilles QSL kort gennem ClubLog OQRS.
Diplom kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 10 USD. Kontakt diplom manager OZ4CG Carsten - oz4cg@live.dk

Alle tovejs kontakter og SWL rapporter tæller til diplomet.
Kontakt med OZ5ØHRH/xx stationer eller OX5ØHRH på forskellige bånd og med forskellig mode (CW, Phone eller DIGI) tæller 1 point.
Eksempel: Kontakt med OZ5ØHRH/93 på 20m CW og 20m SSB og 20m RTTY og 40m CW giver dig tilsammen 4 points.

Der udgives tre kategorier af Diplomer for hver mode:

DIGI:
DX:  GULD=6    -  SØLV=5    -  BRONZE=4
EU:  GULD=7  -  SØLV=6  -  BRONZE=5
OZ:  GULD=8  -  SØLV=7  -  BRONZE=6

SSB:
DX:  GULD=4    -  SØLV=3    -  BRONZE=2
EU:  GULD=5  -  SØLV=4  -  BRONZE=3
OZ:  GULD=6  -  SØLV=5  -  BRONZE=4

CW:
DX:  GULD=4    -  SØLV=3    -  BRONZE=2
EU:  GULD=5  -  SØLV=4  -  BRONZE=3
OZ:  GULD=6  -  SØLV=5  -  BRONZE=4

Send din ansøgning til diplom manager OZ4CG@live.dk

Spørgsmål og tilmelding til Eventmanager, oz2i@edr.dk

73 de OZ1ACB, OZ4CG, OX3XR og OZ2I Henning

Web info https://www.qrz.com/db/OZ50HRH

OZ50HRH - OZ50HRH - 0Z50HRH