De seneste indlæg fra os, på EDR.DK omkring os  Der sker hos os  klik her for EDRs fulde kalender

  Kontakt os

  Kontakt: OZ6VG, Vagn K. Kjeldsen
  E-mail: oz1sdb@gmail.com
  Telefon:
  Hjemmeside:http://www.oz1sdb.dk/
  Lokalfrekvens:
  klubaften: Onsdag kl. 19:30-ca. 22:00
  Klublokale: Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter, Bakkensbro 6, 6400 Sønderborg