Bliv radioamatør

Kort fortalt er der to ting du skal have på plads.

Først og fremmest skal du have tilegnet dig det pensum, som du vil få brug for, til korrekt besvarelse af certifikatprøverne.
Certifikatprøverne udarbejdes af Energistyrelsen og fremsendes til de prøveansvarlige i de lokalafdelinger under EDR, som vælger at afholde prøver.

Tilmelding til certifikatprøven foretages ved hjælp af nem-id på energistyrelsens hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ENS/Ansoegning_om_tilladelse_til_frekvensanvendelse

Du kan ligeledes på Energistyrelsens hjemmeside, se hvike lokalafdelinger som afholder prøver, samt hvornår disse afholdes. (Det er i modsætning til tidligere, hvor prøverne blev afholdt af myndighederne, nu de lokale afdelinger under EDR som forestår prøveafholdelsen.)

https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer

Hvis du ikke umiddelbart kan finde en lokalafdeling i nærheden af dig, med en nært forestående prøveafholdelse, kan du sandsynligt med held, kontakte en lokalafdeling og forespørge muligheden for en prøveafholdelse- der er ingen nedre deltagergrænse.
Du finder kontaktinfo for lokalafdelingerne under fanen: Foreningen > Lokalafdelinger.__

Er du i den situation, at du af den ene eller anden årsag har udfordringer, f.eks med synet, kan der fra energistyrelsens udformes egnet prøvemateriale, samt afholdes assisteret prøveafholdelse.

Relaterede