Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0

Borup 3 januar 2018

 

Til HB

 

Med baggrund i den situation der hersker i EDR lige nu, efter at Egon OZ6EG på først 3748 og derefter på EDR forum lørdag den 30. december 2017 har fremført personlige oplysninger omkring Jørgen OZ0J, indkaldes der til ekstraordinært HB møde den 19. januar 2018 kl. 17.00 på EDR’s kontor Klokkestøbervej 11 5230 Odense S.

 

Eneste punkt på dagsorden vil være:

 

1. Hvordan kommer EDR videre efter den offentlige omtale af Jørgens OZ0J personsag, som i mail af

22. november 2017 var mærket PERSONLIG og FORTROLIGT

 

Vy 73 de Finn Oz1ahv / formand

Afstemning

Total votes: 262