Lokalafdeling: 
Der har været stillet spørgsmål til, hvordan lokalformændene kunne nå at sende kandidatlister til formanden, så han kunne have dem i hænde senest 1. juni, når sidste frist for at tilmelde sig som kandidat er den 31. maj. Nødvendigt for at kunne fremstille valgmaterialet og få det udsendt tids nok. Fremsendelse af brev, kan ikke nå frem tids nok. Derfor er der også tidligere udmeldt, at formændene sender kandidatlisten pr. mail til formanden, så han kan have den i løbet af 1. juni. Papirlisten og blanketterne sendes med post. Stemmesedlerne bliver trykt efter de elektronisk fremsendte lister. Derfor er det vigtigt, at maillisten stemmer overens med papirudgaven. Bedst er det at skanne papirlisten og vedlægge den som fil. Papirlisten og kandidatblanketterne vil blive brugt til kontrol ved stemmeoptællingen senere. VIGTIGT: Skulle der opstå problemer med at fremsende kandidatlisten med mail, så kontakt formanden straks den 1. juni. På bestyrelsens vegne OZ1EDD Kaj
Vote og Share
Vote: 
No votes yet