Nyborg - OZ2NYB - OZ2GBW

Formand:
OZ3TQ, Nicholas Plutte
Email :
oz3tq [at] oz2nyb.dk
Mødeaften:
Hver torsdag kl. 19:30
Lokalfrekvens:
  1. 145.250 MHzMødelokale :
Avlsgården
Skaboeshusevej 104 Indgangen er den røde dør i gavlen på billedet
5800 Nyborg
Hjemmeside : www.oz2nyb.dk

kontakt:
Formand: OZ3TQ, Nicholas Plutte
Andekæret 55, 5300 Kerteminde Telf: 2987 9544
Postadresse: Andekæret 55, 5300 Kerteminde
Bankkonto:reg. nr. 5055 konto nr. 0001106268

Nyhedsudsendelsen på 145.250 MHz og 434.900 MHz hver mandag kl. 21.

Ny bestyrelse efter ekstraordinær generalforsamling den 26. oktober 2017
Formand: Nick OZ3TQ
Kasserer: Leon OZ1LD
Bestyrelsesmedlemmer:
Hans OZ4HGA
Martin OZ7KMO
Mogens OZ2MS
Suppleant: Jens OZ3ACQ
Billeder: 

Nyheder

Oprettet af : oz3tq Oprettelsesdato: 25/04/18
Kære OZ2NYB medlemmer Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 3. maj 2018 kl.19:30 i klubben. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vy 73 de Nick OZ3TQ

Oprettet af : OZ5WU Oprettelsesdato: 07/06/17
Der er rævejagt fra klubben hver lørdag kl. 14 i sommerperioden, såfremt der er mindst 3 der tilmelder sig.
Tilmelding kl. 12. på 145.250 MHz.

Det skrider frem med vores nye lokaler, som efter sigende er indflytningsklar til august-september.
Billederne viser stadiet lige nu.
Radiorum rålokale

Mødelokale under opbygning.
Nybygningen, mast, mødelokale- og radiorumvindue.
Den røde hoveddør til vores lokaler.

Efter generalforsamlingen d. 18. maj ser afdelingens styrelse sådan ud:
Formand: Hans OZ4HGA.
Kasserer: Leon OZ1LD.
Sekretær: Nick OZ3TQ.
Bestyrelsesmedlemmer: René OZ1ESA, Martin OZ7KMO.
Suppleant: Erling OZ9YB.
Revisorer: Thomas OZ1TBC, Henning OZ9IO.
 
Program.
2. juli                                   80M Aktivitetstest.
1. juni til 2. august               Sommerferie.
.
Vy 73 de Nick OZ3TQ

Share