22/02/2018 - 12:08
 
ORIENTERING
 
Til RM og medlemmer af EDR
Aarhus den 22. februar 2018
 
Der er nu etableret en ny Hovedbestyrelse, bestående af 7 medlemmer, som er suppleret med medlemmer fra suppleantlisten over opstillede HB medlemmer fra valget i 2016.
Der afholdes et ekstraordinært HB møde i aften kl. 20:00, hvor HB vil konstituere sig med:
·        Næstformand (der derefter vil blive konstitueret som formand frem til valget i efteråret)
·        Sekretær
·        Kasserer
·        1 HB repræsentant for hver af de 5 regioner
En del af konstituerings aftalen er at OZ8XW og OZ5KM trækker sig fra Hovedbestyrelsen efter først kommende HB møde, (som forventes afholdt indenfor 3 uger) og erstattes af suppleanter.
Efter mødet vil der blive sendt et mødereferat til RM ligesom den vil blive lagt ud på EDR’s hjemmeside.
I den nye Hovedbestyrelse håber vi nu at der vil blive arbejdsro, så vi kan udvikle EDR til en forening for alle, hvor der er højt til loftet, plads til divergerende meninger, men samtidigt respekt for den enkelte radioamatør.

Jeg skal samtidigt gøre opmærksomt på, at den skrivelse som OZ5WU har lagt på hjemmesiden den 19. februar omkring hvilke aktiviteter der vil blive gennemført af EDR IKKE PÅ NOGEN MÅDE ER RETVISENDE!

EDR vil natuligvis honorere det som forbventes af EDR, og vi vil natuligvis også udbetale lønninger, og forfaldne fakturaer, ligesom driften af EDR vil fortsætte.

På vegne af den nye Hovedbestyrelse
 
OZ3ZU/Viggo

Afstemning

Total votes: 311

Kommentarer

I følge vedtægterne skal RM
I følge vedtægterne skal RM vælge HB. OZ3ZU's løsning er ikke godkendt af RM som endnu ikke har fået at vide hvem det drejer sig om eller hvilke aftaler der er truffet. Alligevel kan den skitserede løsning være et skridt på vejen til et HB der kan fungere og til ro i EDR, det ønsker vi vel alle.

73, Palle, OZ1RH.
RM Sjælland.  

Palle, OZ1RH

Ja, men I skal følge
Ja, men I skal følge vedtægterne! Ellers er ledelsen ikke legitim. HB og FM skal vælges blandt repræsentantskabet. Der er ikke andre muligheder. Gør det nu rigtigt, bare denne ene gang.

Følger man Viggo's forkerte logik, så skal alt hvad der vedrører HB styres efter de gamle vedtægter indtil næste valg. Dette vil isåfald også betyde, at både 5km og 8xw blev ekskluderet i lørdags, da der ifølge rygterne var et simpelt flertal for at eksludere dem, og altså i overensstemmelse med de gamle vedtægter.

Kære RM tænk jer nu om, gør det rigtige for radioamatørenes skyld. Lad EDR blive en forening som handler om radio og ikke ballade og intriger. Så er vi måske nogen som en dag vender tilbage igen. I modsat fald lægger I EDR endegyldigt i graven. I har kun denne ene spinkle chance, spild den nu ikke.
OZ3ZU menigt medlem uden mandat
Hvordan kan det være at et menigt medlem uden noget mandat til hverken dette eller hint nu pludselig indkalder og kommunikerer om en ny hovedbestyrelse? Den indkaldte bestyrelse er ikke legitim, og har heller intet mandat. Der er noget som er helt forkert her.  
HB har ret til at indkale
HB har ret til at indkale hjælper , men oz1fhd du laver så meget støj i EDR  at ingen kan tage det alvorligt hvad du er kommet med , så EDR kan godt klare sig uden dig , så aldt det negative som du og dine frender kommer med tager vi os ikke af 

EDR har en fremtid for radiofolket
Nej det har HB ikke. Læs EDRs
Nej det har HB ikke. Læs EDRs vedtægter. 
Efter at have læst referatet
Efter at have læst referatet fra RM ser denne vigtige meddelelse da rigtig positiv ud.
Det lyder som en rigtig beslutning der er taget af RM og kan helt sikkert give et godt videre forløb. Hele det gamle HB udskiftes med suppleanter og foreningen kan køre videre.
 
73 de OZ2I Henning
Mødet i går aftes ?
Hej

Er der kommet noget ud om hvad der skete på mødet torsdag aften ?

Vy 73 de OZ1DC
EDR
Jeg mindes ikke at der i de 66 år jeg har været medlem har været så meget kævl og ballade i EDR.Jeg ser frem til at det bliver bedre i fremtiden.    73 LarsPeter OZ4LP  # 5798
kontingent
skal man betale kontingent, eller undlade ?
Ja
Ja

Sider