Indtast dit postnummer
Hvis intet call så det brugernavn du ønsker
Hvis du er medlem af eller tilknyttet en lokalafdeling
QSL kort
Her skal du indtaste de call som du vil have kort fra via QSL bureauet
Skal dine QSL kort tilsendes ovennævnte lokalafdeling