Disclamer

Disclamer

 

EDR.dk og dens funktionaliteter leveres som de er. Der ydes ingen form for garanti eller sikkerhed for dens forbliven.
EDR.dk eller tilhørende samarbejdspartere kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tab af data eller lign. EDR.dk tilstræber at alle givne oplysninger er korrekte, men kan trods stor omhyggelighed ikke give nogen garanti for rigtigheden.

Anvendelse af konstruktionsanvisningerne af personer som ikke har licens fra energistyrelsen eller tilsvarende autorisation kan medføre fare for konstruktøren og/eller brugere og kan medføre forstyrrelse i andre tjenesters radiokommunikation.

De tekniske artikler og konstruktioner er beregnet for radioamatører med licens og det forudsættes således at brugeren har den nødvendige viden til at vurdere konstruktionsanvisningerne. Anvendelsen af konstruktionsanvisninger sker på eget ansvar. Webredaktionen påtager sig ikke ansvar for anvisningernes funktionalitet og lovlighed