EDR er foran i kampen for 2 meter båndet

EDR imødegår et forslag fra Frankrig om benyttelse af 2 meter båndet til kommunikation med f.eks. droner.
Uagtet der lægges op til fælles eksistens med radioamatører, vil forslaget give gener for både radioamatører og andre brugere af båndet.

Der er naturligvis stor interesse for sagen, kendetegnet ved en stigende oppisket stemning, at nu skal der »slås i bordet«. Der er også i visse kredse det indtryk, at EDR intet foretager sig.
Det er naturligvis ikke tilfældet. EDR varetager danske radioamatørers interesser, som EDR altid har gjort. Det er der intet nyt i. Det nye er nok, at der er behov for at fortælle om det vidt og bredt, ellers udlægges det som passivitet.

EDR er meget engageret i spørgsmålet, som tages helt alvorligt. EDR har valgt den stil, at vi arbejder på et professionelt niveau, altså indgiver fagligt kompetente høringssvar til de danske myndigheder (ENS), der skal deltage i de kommende forhandlinger.
EDR deltager ligeledes i samarbejdet i IARU, der også har forhandlingsret i pågældende sager.

I relation til det franske forslag om 2 meter båndet, er EDR således på forkant. EDR har allerede den 4. juli, anbefalet Energistyrelsen, at stemme imod det franske forslag.
Efterfølgende er der kommet en international opfordring fra IARU om, at man i de enkelte lande anbefaler deres respektive myndigheder, at stemme mod forslaget.

I Dammark har vi tilskrevet ENS således:


EDR ser med stor bekymring på forslaget til WRC-23 dagsordenspunkt 1.6 i ECP’en til AI10, hvor frekvensbåndet 144-146 MHz foreslås medtaget i undersøgelserne omkring eventuel ny allokering til non-safety applikationer i den mobile aeronautiske luftfartstjeneste.
Frekvensbåndet blev medtaget i udkastet til ECP på det sidste møde i CPG PTA (17. – 21. juni 2019) med baggrund i et fransk input-dokument offentliggjort kort tid før mødet.
Dette frekvensbånd er meget vigtigt for radioamatører og den eneste globalt harmoniserede
primære allokering til amatør- og amatør-satellittjenesterne i VHF-området. IARU (International
Amateur Radio Union) anførte på CPG PTA-mødet, at undersøgelse af frekvensbånd under og over 144-146 MHz viser, at alternative forslag kunne udvikles og give et yderligere spektrum til luftfartsapplikationerne uden at påvirke den eksisterende amatørradioallokering.
Det franske forslag giver ingen teknisk saglig begrundelse for at inddrage dette bånd, og EDR finder, at deling med luftbårne systemer vil være til gensidig gene og medføre signifikante og alvorlige begrænsninger i udviklingen af amatør- og amatørsatellittjenester i dette bånd.
EDR ser derfor med stor alvor på den foreslåede allokering. Den vil i høj grad reducere
civilsamfundets åbne adgang til teknologi og kommunikation samt være i direkte konflikt med amatørsatellittjenester og amatørdrevne nødradiotjenester, hvor 144-146 MHz frekvensbåndet spiller en særlig vigtig rolle.

EDR skal med baggrund heri stærkt anbefale Energistyrelsen, at styrelsen på det sidste møde i CPG (26. – 30. august 2019) arbejder for at få frekvensbåndet fjernet fra ECP’en.


På denne baggrund har EDR naturligvis en klar forventning om, at Energistyrelsen følger vores anbefaling og dermed bidrager til at eliminere det franske forslag.

Det er dejligt igen at kunne sige, at EDR varetager danske radioamatørers interesser. Lad os alle bakke op om EDR så dette gode arbejde kan fortsætte og blive styrket i fremtiden.

OZ3QY Jan Anderschou
Landsformand EDR

Relaterede

3 Thoughts to “EDR er foran i kampen for 2 meter båndet”

  1. Flot og præcist formuleret 👍
    Vy 73 de OZ9ADD

Leave a Comment