Amatørradio

EDR aktivitetstest

Resultater 2024

Resultater 2023

Resultater 2022

Resultater 2021