Event for H.M.Dronningens 80-års fødselsdag

Generelle regler for deltagelse i  OZ-OX8ØHM  eventen 

Formål: At markere HM Dronningens 80-års
fødselsdag i både Danmark og Grønland ved at aktivere specielle kaldesignaler.
Aktiviteten er åben for alle licenserede amatører i Kongeriget.

Dato og tid: Torsdag den 16. april 2020 klokken
00:00 – 23:59 UTC

Bånd: 160 – 10 meter inklusiv WARC og 60m

Modes: CW, SSB, Digi, Mix

Kategori: HP (<1kW),
LP (<100W), QRP (<10W)

Klasse: Single operatør og
Klub/Lokalafdeling.

Exchange: RS(T)

Kaldesignaler: OZ8ØHM/xx, OX8ØHM/xx    (xx =
personligt extended suffix)

Tilmelding: sker til oz2i@edr.dk senest den 14.
april 2020
med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal,
dit Navn og adresse samt e-mail adresse. Senest 15. april får du tilsendt dit
personlige suffiks som du bruger sammen med kaldesignalet denne ene dag.

Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk senest
18. april 2020
. Der skal altid indsendes log uanset hvor mange QSO du har
kørt. Papirlog kan til nød modtages (skal være maskinskrevet).

Operatør Diplom for flest QSO i hver klasse/kategori
og Mode. Resultatet offentliggøres i førstkommende OZ samt på EDR hjemmeside
hvor vinderne også kan downloade diplom og certifikat.

Operatør certifikat til alle aktive operatører kan
downloades fra EDR hjemmeside.

Alle verdens Amatører kan opnå Diplom ved
at have kontakt med OZ8ØHM/xx og OX8ØHM/xx stationer. Ligeledes kan de bestille
QSL kort gennem ClubLog OQRS.
Diplom kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 10 USD. Kontakt
diplom manager OZ4CG Carsten –
oz4cg@live.dk  

Alle tovejs kontakter og SWL rapporter tæller
til diplomat.
Kontakt med OZ8ØHM/xx og OX8ØHM/xx på forskellige bånd eller med forskellig mode (CW, Phone eller DIGI) tæller 1 point. Eksempel: Kontakt med OZ8ØHM/93 på 20m CW og 20m SSB og 20m RTTY og 40m CW giver dig tilsammen 4 points.

Der udgives tre kategorier af Diplomer:
DX:  GULD=7   –   SØLV=5    –  BRONZE=3
EU:  GULD=12  –  SØLV=8   –  BRONZE=5
OZ:  GULD=16  –  SØLV=12  –  BRONZE=7
Send din ansøgning til diplom manager
OZ4CG@live.dk

Spørgsmål og tilmelding til Contestmanager, oz2i@edr.dk

73 de OZ1ACB Allis, OZ4CG Carsten, OZ4FF Karsten, OX3XR Peter og OZ2I Henning

 

Web info https://www.qrz.com/db/OZ80HM

Web info https://www.qrz.com/db/OX80HM

 

Relaterede

Leave a Comment