Amatørradio

Begivenhed

EDR HF Field-Day

Tiden her er dansk sommertid (=UTC + 2 timer)

Detaljer, logprogrammer findes nedenfor og her

Der bliver Field-Day i år da en ny manager er på plads, men på grund af det sene opslag kan der dispenseres fra den 1. August som sidste frist for at anmelde NYE kaldesignaler til Fieldday.

Det har især betydning hvor flere EDR-afdelinger går sammen om at afholde Fieldday med et fælles kaldesignal, så det kan blive meldt ud til de andre deltagere.
Det betyder også at der opfordres til at flere afdelinger går sammen om at stille op til Fieldday hvis det kniber med at mønstre mandskab/operatører til arrangementet i jeres egen afdeling.

Om logprogrammer.
Foruden en egentlig logudskrift med summarysheet, må der meget gerne indsendes ADIF-filer og Cabrillofiler. Det vil lette managerens arbejde med at behandle og gennemgå de indsendte logs.

Til loggen kan bruges OZ1IVA's logprogram FD2000, også kaldet Harbo-log, N1MM log med konfigurationsfiler til den danske Fieldday og OZ1ETP's Fynlog program der kan rekvireres hos undertegnede på edrfd@edr.dk

Vel mødt

Vy 73 de oz1etp/Lars
Fielddaymanager


Date

sep 02 - 03 2023

Time

15:00 - 15:00