Amatørradio

Begivenhed

HB-møde på Teams

Dagsorden findes på https://www.edr.dk/bestyrelsesmoede-referater/, når den er klar.


Date

jan 22 2024

Time

19:30