Amatørradio

Begivenhed

HB-møde på Teams NY DATO

Emner til dagsorden og beretninger skal være sekretæren i hænde senest d. 9. februar 2023 på sekr@edr.dk


Date

feb 20 2023

Time

19:30