Amatørradio

Begivenhed

HB-møde på Teams

Emner til dagsorden og beretninger skal være sekretæren i hænde senest d. 4. februar 2023 på sekr@edr.dk

Dagsorden uploades på https://www.edr.dk/bestyrelsesmoede-referater/


Date

mar 20 2023

Time

19:30