Amatørradio

Begivenhed

Radioamatørernes Sommerlejr

se https://sommerlejr.oz5xn.dk/ for detaljer

OBS nye datoer i 2022


Date

jul 09 - 16 2022

Time

All of the day