Amatørradio

Begivenhed

Vejrballoner – TEMAaften OZ6HR

Program:

1)    Opsendelse og brug v/OZ4PER

2)    Sporing og indsamling v/OZ2OE

3)    Genbrug til amatørformål v/OZ5N

Det er lykkedes at få Per, OZ4PER, der til dagligt arbejder med opsendelse af vejrballoner fra Flyvestation Karup, til at komme forbi og give en præsentation set fra brugersiden.

Desuden vil der være indlæg om sporing og pejling af radiosonder og om genanvendelse og omprogrammering til radioamatør formål.


Date

mar 21 2024

Time

19:30

Location

OZ6HR
Parallelvej 6A, 8751 Gedved
Website
http://oz6hr.dk/kalender/