Frederikssund, Marts 2019

På vores netop afholdte generalforsamling, no.37 i rækken, forløb alt som sædvanligt i god ro og orden – under ledelse af Steen, OZ2DC. Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Her en lille del af de fremmødte.

Nyhed:

Så har vi igen været aktive med udvikling af en elektronikkonstruktion. Denne gang drejer det sig om en switch der kan indkoble 4 forskellige modtagerantenner. Konstruktionen giver også mulighed for strømfødning af en eventuel antenneforstærker. Funktionen styres af stationens PTT, eller CW-nøglen.

For nærmere forklaring af ideen bag konstruktionen giver vi ordet til vores formand, Joakim, OZ1DUG, som har kreeret apparatet.

Han skriver:

Der er meget støj (QRM), navnlig på HF – og det bliver nok ikke bedre.

Derfor har vi ofte talt om, at det måske er praktisk at kunne bruge forskellige antenner til sending og modtagning. 

Et kik ind i det åbne kabinet.

Flere detaljer, med diagram og byggevejledning, ses på www.oz6frs.

Kommende aktiviteter:

  • Vi afholder prøve for erhvervelse af sendelicens torsdag den 9 Maj, 19:30.

Det sker i klublokalerne, Roskildevej 161.     Lokalerne åbner kl 19:00.

Kontaktperson : Joakim Soya, OZ1DUG. Se nærmere under www.oz6frs.dk

  • Sidste onsdag i denne måned holder vi møde for planlægning af vores deltagelse i ”Græsted Veterantræf”. Dette er i de tre pinsedage. Sidste år deltog vi med stor succes i aktivering af ”Flora Fauna”.

Program for Marts 2019:

06/03   Klubaften.

13/03   Foredrag ved Kenneth, OZ1HDF. Emnet er Ballanceret Antenne & Tuner.

20/03   Klubaften.

27/03 Græsted Veterantræf / ”Flora Fauna”.

Vy 73 de OZ3NR, Niels W.

Relaterede

Leave a Comment