Hjælp med at spore satellitten

Af OZ3QY Jan Anderschou

Siden 2017 har Aarhus Universitet haft sit eget rumprogram, hvor studerende arbejder med de små satellitter kaldet Cubesat eller nanosatellitter.

 

Satelitten fylder kun 10x10x10 cm. Her er en lignende nanosatellit fra det danske firma GomSpace. (Foto: GomSpace)

I går blev der søsat en sådan fra den internationale rumstation ISS.
Satellitten er bygget af studerende på Aarhus Universitet med hjælp fra det danske firma Gomspace.
Den første Aarhus-satellit skal give både studerende og videnskabsfolk på Aarhus Universitet mulighed for en ny tilgang til forskning via satellitter i et nyt samarbejde med danske GomSpace A/S.
Programmets kernemission er at undersøge, hvordan de såkaldte nano-satellitter kan anvendes til at foretage videnskabelige undersøgelser. Satellitten har fået navnet Delphini-1, og den støttes af Aarhus Universitets Forskningsfond.

Om Cubesat
Satellitten er 10x10x10 cm. og får en ‘kampvægt’ på godt et kg., når den er i kredsløb om Jorden. Delphini-1 vil indsamle data, og omdrejningspunktet for den første mission er at bevise, at denne type rummissioner kan skabe den viden, forskerne ønsker.
De er små. De er relativt billige. De er ’nemme’ og hurtige at bygge, og så rummer de muligheder for at inddrage rummet i den forskning og undervisning der foregår på Aarhus Universitet. I mange tilfælde har det vist sig, at man ikke behøver tonstunge satellitter for at opnå de resultater, som forskerne ønsker sig.
”Nano-satellitter giver nye muligheder for undervisning og forskning herhjemme. Denne type teknologi vil gøre det mere tilgængeligt for studerende at arbejde med teknologien og planlægningen af missioner som denne. Allerede med den første mission her vil vi hente data ned om både jorden og universet,” siger professor Hans Kjeldsen fra Stellar Astrophysics Centre på Aarhus Universitet, der er videnskabelig leder for missionen.

Om Delphini-1
Delphini-1 er en såkaldt Cubesat; en terning på 10x10x10 cm., som kommer til at veje godt et kilos penge. Den bygges i et samarbejde mellem Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geoscience, samt det nordjyske firma GomSpace A/S, der er specialiserede indenfor denne type teknologi.
Delphini-1 forventes at indsamle data, der skal vise samarbejdsparterne bag satellitprogrammet, hvordan det fremtidige videnskabelige arbejde kan planlægges. De studerende kommer ligeledes til at stå for kommunikationen med Delphini-1 fra den kontrolstation, som bliver placeret på Aarhus Universitet.
Målsætningen med denne første mission er, at Aarhus Universitet og GomSpace får værdifuld viden om satellittens funktionalitet. Delphini-1 vil indsamle data, og omdrejningspunktet for den første mission er at bevise, at denne type rummissioner kan skabe den viden, forskerne ønsker. “Med Delphini-1 vil Aarhus Universitet blandt andet undersøge om nano-satellitter kan bruges til f.eks. observationer af vores atmosfære, ” siger lektor Christoffer Karoff fra Institut for Geoscience.
Rune Hylsberg Jacobsen fra Institut for Ingeniørvidenskab supplerer: “Vi vil specielt undersøge, om der med det allerede eksisterende radioudstyr kan skabes nye former for hurtig overførsel af data fra disse små satellitter, så forskerne for eksempel kan hente billeder ned fra satellitten så snart de er optaget.”
“På længere sigt vil vi gerne designe instrumenter og skabe et AU-rumcenter, der får videnskabelig relevans og faglig tyngde i undervisningen af vore studerende,” siger project scientist Victoria Antoci fra Stellar Astrophysics Centre på Aarhus Universitet, der er den operationelle leder for det nye projekt.
Satellitten er udstyret med et kamera til observationer af både himlen og Jorden samt telekommunikationsudstyr, der skal transmittere indsamlede data til Aarhus, og gøre det muligt at kommunikere med Delphini-1 under missionen. På universitetet er der bygget et kontrolrum, hvorfra de studerende og forskerne kan kommunikere direkte med satellitten.

Delphini-1 exploded view. Illustration: GomSpace

Ingen kontakt endnu
På Aarhus Universitet lytter man stadig efter satellitten, men har endnu ikke hørt fra den.
EDR har naturligvis kontaktet universitetet, for at høre om ikke vores medlemmer kan lytte med og hjælpe med at konstatere, at satellitten faktisk fungerer.
Og det tilbud er man rigtig glade for på universitetet der straks har leveret de nødvendige data til dette brug.
EDR skal hermed opfordre de af vores medlemmer der har de tekniske muligheder for at lytte med, til at hælpe med at spore satellitten.
For at gøre denne spændende verden tilgængelig for EDRs medlemmer og andre interesserede, vil vi også meget gerne i dialog med en radioamatør, der kan hjælpe med at formidle viden og oplysninger om emnet, både her på hjemmesiden og i medlemsbladet OZ.
Skriv gerne til redaktion@edr.dk så snart som muligt.

Og nu til de tekniske data
Her er de oplysninger vi har modtaget fra universitetet. Prøv om du kan høre satellitten.
Indtil videre vil vi gerne kende tidspunktet og pejleretningen, som kan hjælpe til at kortlægge satellittens præcise bane.

For at lytte til Delphini-1 bruger man helt almindeligt satgrej, som mange radioamatører allerede har stående. Delphini-1 antennen afprøves. Foto: LK/AU foto.

Radio parameters
Downlink frekvens: 437.5 MHz
Downlink hastighed: 4800 bps
Modulation: GMSK, modulation index 2/3
Båndbredde: 25 KHz
Framing mode: ASM + Golay (Gomspace framing mode 5)
FEC: CRC-32C enabled (4 bytes), CCSDS randomization enabled, Reed-Solomon (255, 223) enabled

 

Og her er satellittens beacon struktur:

All beacon internal variables are C-type static constant unsigned integers of 16 bits

Beacon 1: Voltage, current and temperature values of the EPS, COM and OBC

/* EPS */
EPS_HK_VBOOST(0),
EPS_HK_VBOOST(1),
EPS_HK_VBOOST(2),
EPS_HK_VBATT,
EPS_HK_CUROUT(0),
EPS_HK_CUROUT(1),
EPS_HK_CUROUT(2),
EPS_HK_CUROUT(3),
EPS_HK_CUROUT(4),
EPS_HK_CUROUT(5),
EPS_HK_CUROUT(6),
EPS_HK_CURIN(0),
EPS_HK_CURIN(1),
EPS_HK_CURIN(2),
EPS_HK_CURSUN,
EPS_HK_CURSYS,
EPS_HK_TEMP(0),
EPS_HK_TEMP(1),
EPS_HK_TEMP(2),
EPS_HK_TEMP(3),
EPS_HK_TEMP(4),
EPS_HK_TEMP(5),
EPS_HK_BATTMODE,

/* COM */
AX100_TELEM_TEMP_BRD,
AX100_TELEM_TEMP_PA,
AX100_TELEM_LAST_RSSI,
AX100_TELEM_LAST_RFERR,
AX100_TELEM_BGND_RSSI,

/* OBC */
A3200_CUR_GSSB1,
A3200_CUR_GSSB2,
A3200_CUR_FLASH,
A3200_CUR_PWM,
A3200_CUR_GPS,
A3200_CUR_WDE,
A3200_TEMP_A,
A3200_TEMP_B,

Beacon 2: Watchdogs counters, bootcauses of the EPS, COM and OBC

/* EPS */
EPS_HK_WDT_I2C_S,
EPS_HK_WDT_GND_S,
EPS_HK_CNT_BOOT,
EPS_HK_CNT_WDTI2C,
EPS_HK_CNT_WDTGND,
EPS_HK_CNT_WDTCSP(0),
EPS_HK_CNT_WDTCSP(1),
EPS_HK_WDT_CSP_C(0),
EPS_HK_WDT_CSP_C(1),
EPS_HK_BOOTCAUSE,
EPS_HK_LATCHUPS(0),
EPS_HK_LATCHUPS(1),
EPS_HK_LATCHUPS(2),
EPS_HK_LATCHUPS(3),
EPS_HK_LATCHUPS(4),
EPS_HK_LATCHUPS(5),
EPS_HK_OUT_VAL(0),
EPS_HK_OUT_VAL(1),
EPS_HK_OUT_VAL(2),
EPS_HK_OUT_VAL(3),
EPS_HK_OUT_VAL(4),
EPS_HK_OUT_VAL(5),
EPS_HK_OUT_VAL(6),
EPS_HK_OUT_VAL(7),
EPS_HK_PPTMODE,

/* COM */
AX100_TELEM_TX_DUTY,
AX100_TELEM_TOT_TX_COUNTER,
AX100_TELEM_TOT_RX_COUNTER,
AX100_TELEM_TOT_TX_BYTES,
AX100_TELEM_TOT_RX_BYTES,
AX100_TELEM_BOOT_COUNTER,
AX100_TELEM_BOOT_CAUSE,
AX100_TELEM_TX_BYTES,
AX100_TELEM_RX_BYTES,
AX100_TELEM_ACTIVE_CONFIG,
AX100_TELEM_TX_COUNTER,
AX100_TELEM_RX_COUNTER,

/* OBC */
A3200_PWR_GSSB1,
A3200_PWR_GSSB2,
A3200_PWR_FLASH,
A3200_PWR_PWM,
A3200_PWR_GPS,
A3200_PWR_WDE,
A3200_SWLOAD_COUNT,
A3200_FS_MOUNTED,
A3200_BOOT_COUNTER,
A3200_BOOT_CAUSE,
A3200_CLOCK,

Beacon 3: Camera status

/* Persistent counters */
NANOCAM_BOOT_COUNT,
NANOCAM_IMAGE_COUNT,

/* System info */
NANOCAM_UNIXTIME,
NANOCAM_UPTIME,
NANOCAM_LOADS(0),
NANOCAM_LOADS(1),
NANOCAM_LOADS(2),
NANOCAM_FREERAM,
NANOCAM_PROCS,

/* Analog inputs */
NANOCAM_TEMP1,
NANOCAM_TEMP2,
NANOCAM_ICORE,
NANOCAM_IDDR,
NANOCAM_IVCC,
NANOCAM_VDDCORE,
NANOCAM_VDDIODDR,
NANOCAM_VCC,

Beacon 4: ADCS status 1

ADCS_TELEM1_EXTMAG_TEMP,
ADCS_TELEM1_SUNS_TEMP(0),
ADCS_TELEM1_SUNS_TEMP(1),
ADCS_TELEM1_SUNS_TEMP(2),
ADCS_TELEM1_SUNS_TEMP(3),
ADCS_TELEM1_SUNS_TEMP(4),
ADCS_TELEM1_SUNS_TEMP(5),
ADCS_TELEM1_GYRO_TEMP,
ADCS_TELEM1_MAG(0),
ADCS_TELEM1_MAG(1),
ADCS_TELEM1_MAG(2),
ADCS_TELEM1_MAG_VALID,
ADCS_TELEM1_EXTMAG(0),
ADCS_TELEM1_EXTMAG(1),
ADCS_TELEM1_EXTMAG(2),
ADCS_TELEM1_EXTMAG_VALID,
ADCS_TELEM1_SUNS(0),
ADCS_TELEM1_SUNS(1),
ADCS_TELEM1_SUNS(3),
ADCS_TELEM1_SUNS(4),
ADCS_TELEM1_SUNS(5),
ADCS_TELEM1_SUNS_VALID,
ADCS_TELEM1_GYRO(0),
ADCS_TELEM1_GYRO(1),
ADCS_TELEM1_GYRO(2),
ADCS_TELEM1_GYRO_TREND(0),
ADCS_TELEM1_GYRO_TREND(1),
ADCS_TELEM1_GYRO_TREND(2),
ADCS_TELEM1_GYRO_VALID,
ADCS_TELEM1_TORQUERDUTY(0),
ADCS_TELEM1_TORQUERDUTY(1),
ADCS_TELEM1_TORQUERDUTY(2),

ADCS_TELEM2_STA_MAG,
ADCS_TELEM2_STA_EXTMAG,
ADCS_TELEM2_STA_CSS,
ADCS_TELEM2_STA_GYRO,
ADCS_TELEM2_STA_BDOT,
ADCS_TELEM2_STA_RUN,
ADCS_TELEM2_TLOOP,
ADCS_TELEM2_MAXTLOOP,
ADCS_TELEM2_BDOT_RATE(0),
ADCS_TELEM2_BDOT_RATE(1),
ADCS_TELEM2_BDOT_DMAG(0),
ADCS_TELEM2_BDOT_DMAG(1),
ADCS_TELEM2_BDOT_DMAG(2),
ADCS_TELEM2_BDOT_DETUMBLED,
ADCS_TELEM2_ACS_MODE,
ADCS_TELEM2_ACS_DMODE,
ADCS_TELEM2_ADS_MODE,
ADCS_TELEM2_ADS_DMODE,
ADCS_TELEM2_EPHEM_MODE,
ADCS_TELEM2_EPHEM_DMODE,

Beacon 5: ADCS status 2

ADCS_TELEM1_FSS(0, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(0, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(0, 2),
ADCS_TELEM1_FSS(1, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(1, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(1, 2),
ADCS_TELEM1_FSS(2, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(2, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(2, 2),
ADCS_TELEM1_FSS(3, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(3, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(3, 2),
ADCS_TELEM1_FSS(4, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(4, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(4, 2),
ADCS_TELEM1_FSS(5, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(5, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(5, 2),
ADCS_TELEM1_FSS(6, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(6, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(6, 2),
ADCS_TELEM1_FSS(7, 0),
ADCS_TELEM1_FSS(7, 1),
ADCS_TELEM1_FSS(7, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(0),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(1),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(2),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(3),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(4),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(5),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(6),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(7),

ADCS_TELEM2_STA_FSS(0),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(1),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(2),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(3),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(4),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(5),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(6),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(7),

Beacon 6: ADCS status 3

ADCS_TELEM3_UKF_X(0),
ADCS_TELEM3_UKF_X(1),
ADCS_TELEM3_UKF_X(2),
ADCS_TELEM3_UKF_X(3),
ADCS_TELEM3_UKF_X(4),
ADCS_TELEM3_UKF_X(5),
ADCS_TELEM3_UKF_X(6),
ADCS_TELEM3_UKF_X(7),
ADCS_TELEM3_UKF_X(8),
ADCS_TELEM3_UKF_X(9),
ADCS_TELEM3_UKF_X(10),
ADCS_TELEM3_UKF_X(11),
ADCS_TELEM3_UKF_X(12),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(0),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(1),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(2),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(3),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(4),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(5),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(6),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(7),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(8),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(9),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(10),
ADCS_TELEM3_UKF_PDIAG(11),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(0),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(1),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(2),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(3),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(4),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(5),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(6),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(7),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(8),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(9),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(10),
ADCS_TELEM3_UKF_ZPRED(11),
ADCS_TELEM3_UKF_INECLIPSE,

ADCS_TELEM4_EPHEM_JULIANDATE,
ADCS_TELEM4_EPHEM_RECI(0),
ADCS_TELEM4_EPHEM_RECI(1),
ADCS_TELEM4_EPHEM_RECI(2),
ADCS_TELEM4_EPHEM_VECI(0),
ADCS_TELEM4_EPHEM_VECI(1),
ADCS_TELEM4_EPHEM_VECI(2),

ADCS_TELEM2_STA_UKF,
ADCS_TELEM2_STA_SGP4,
ADCS_TELEM2_STA_IGRF,

Beacon 7: ADCS status 4

ADCS_TELEM5_CTRL_REFQ(0),
ADCS_TELEM5_CTRL_REFQ(1),
ADCS_TELEM5_CTRL_REFQ(2),
ADCS_TELEM5_CTRL_REFQ(3),
ADCS_TELEM5_CTRL_ERRQ(0),
ADCS_TELEM5_CTRL_ERRQ(1),
ADCS_TELEM5_CTRL_ERRQ(2),
ADCS_TELEM5_CTRL_ERRQ(3),
ADCS_TELEM5_CTRL_ERRRATE(0),
ADCS_TELEM5_CTRL_ERRRATE(1),
ADCS_TELEM5_CTRL_ERRRATE(2),
ADCS_TELEM5_CTRL_M(0),
ADCS_TELEM5_CTRL_M(1),
ADCS_TELEM5_CTRL_M(2),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWSPEED(0),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWSPEED(1),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWSPEED(2),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWSPEED(3),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWTORQUE(0),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWTORQUE(1),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWTORQUE(2),
ADCS_TELEM5_CTRL_MWTORQUE(3),

ADCS_TELEM1_TORQUERDUTY(0),
ADCS_TELEM1_TORQUERDUTY(1),
ADCS_TELEM1_TORQUERDUTY(2),
ADCS_TELEM1_WHEELSPEED(0),
ADCS_TELEM1_WHEELSPEED(1),
ADCS_TELEM1_WHEELSPEED(2),
ADCS_TELEM1_WHEELSPEED(3),

ADCS_TELEM2_YSPIN_MODE,

ADCS_TELEM3_UKF_Q(0),
ADCS_TELEM3_UKF_Q(1),
ADCS_TELEM3_UKF_Q(2),
ADCS_TELEM3_UKF_Q(3),
ADCS_TELEM3_UKF_RATE(0),
ADCS_TELEM3_UKF_RATE(1),
ADCS_TELEM3_UKF_RATE(2),

ADCS_TELEM4_EPHEM_RECI(0),
ADCS_TELEM4_EPHEM_RECI(1),
ADCS_TELEM4_EPHEM_RECI(2),
ADCS_TELEM4_EPHEM_VECI(0),
ADCS_TELEM4_EPHEM_VECI(1),
ADCS_TELEM4_EPHEM_VECI(2),

Beacon 8: ADCS status 5

ADCS_TELEM1_GPS_POS(0),
ADCS_TELEM1_GPS_POS(1),
ADCS_TELEM1_GPS_POS(2),
ADCS_TELEM1_GPS_VEL(0),
ADCS_TELEM1_GPS_VEL(1),
ADCS_TELEM1_GPS_VEL(2),
ADCS_TELEM1_GPS_EPOCH,
ADCS_TELEM1_GPS_JULIAN,
ADCS_TELEM1_GPS_VALID,

ADCS_TELEM4_J2_EPOCH,
ADCS_TELEM4_J2_PECI(0),
ADCS_TELEM4_J2_PECI(1),
ADCS_TELEM4_J2_PECI(2),
ADCS_TELEM4_J2_VECI(0),
ADCS_TELEM4_J2_VECI(1),
ADCS_TELEM4_J2_VECI(2),
ADCS_TELEM4_J2_A,
ADCS_TELEM4_J2_N,
ADCS_TELEM4_J2_P,
ADCS_TELEM4_J2_INCL,
ADCS_TELEM4_J2_RAAN,
ADCS_TELEM4_J2_ARGPER,
ADCS_TELEM4_J2_TRUEANOM,
ADCS_TELEM4_J2_ECCANOM,
ADCS_TELEM4_J2_MEANANOM,

ADCS_TELEM2_STA_GPS,
ADCS_TELEM2_STA_J2ELE,
ADCS_TELEM2_STA_J2PRO,

Beacon 9: ADCS status 6

ADCS_TELEM1_FSS_RAW(0, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(0, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(0, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(0, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(1, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(1, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(1, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(1, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(2, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(2, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(2, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(2, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(3, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(3, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(3, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(3, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(4, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(4, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(4, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(4, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(5, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(5, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(5, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(5, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(6, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(6, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(6, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(6, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(7, 0),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(7, 1),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(7, 2),
ADCS_TELEM1_FSS_RAW(7, 3),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(0),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(1),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(2),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(3),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(4),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(5),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(6),
ADCS_TELEM1_FSS_TEMP(7),

ADCS_TELEM2_STA_FSS(0),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(1),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(2),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(3),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(4),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(5),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(6),
ADCS_TELEM2_STA_FSS(7),

Beacon 10: ADCS status 7

ADCS_TELEM6_HTPA0_PTAT,
ADCS_TELEM6_HTPA0_PTAT_COMP,
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(0),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(1),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(2),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(3),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(4),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(5),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(6),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(7),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(8),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(9),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(10),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(11),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(12),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(13),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(14),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(15),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(16),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(17),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(18),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(19),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(20),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(21),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(22),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(23),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(24),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(25),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(26),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(27),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(28),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(29),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(30),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(31),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW0(0),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(1),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(2),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(3),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(4),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(5),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(6),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(7),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(8),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(9),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(10),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(11),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(12),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(13),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(14),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(15),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(16),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(17),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(18),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(19),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(20),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(21),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(22),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(23),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(24),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(25),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(26),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(27),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(28),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(29),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(30),
ADCS_TELEM6_HTPA0_RAW1(31),

Relaterede

2 Thoughts to “Hjælp med at spore satellitten”

 1. Her er de seneste kredslønsdata vi har modtaget fra Aarhus Universitet:
  I dag:

  1 Feb 2019 begin pass 20:32 (highest elev. 20)
  1 Feb 2019 begin pass 22:09 (highest elev. 5)

  Aarhus locale tid.

  Disse her er de TLE fra i går fra ISS:

  1998-067PV
  1 44029U 98067PV 19032.47634628 .00075371 00000-0 11471-2 0 9993
  2 44029 51.6421 316.1517 0004765 3.2777 356.8638 15.53827435 228
  1998-067PW
  1 44030U 98067PW 19032.60500441 .00053176 00000-0 81375-3 0 9995
  2 44030 51.6419 315.4987 0005429 8.9949 351.1835 15.53823406 211
  1998-067PX
  1 44031U 98067PX 19032.60494890 .00006070 00000-0 10000-3 0 9994
  2 44031 51.6416 315.5086 0003281 16.2744 343.5725 15.53805931 215
  1998-067PY
  1 44032U 98067PY 19032.60498992 .00034117 00000-0 52471-3 0 9993
  2 44032 51.6429 315.5042 0003541 16.3739 343.6409 15.53897234 190
  1998-067PZ
  1 44033U 98067PZ 19032.60496992 .00021140 00000-0 32957-3 0 9991
  2 44033 51.6436 315.5083 0005294 9.7280 350.3852 15.53793953 154

 2. Hej Jan.
  De har fundet satelitten:
  Delphini-1
  ===== Delphini-1 update torsdag 7.2.2019 14:30 ======
  Vi har kontakt! I går, onsdag den 6.2. klokken cirka 16:15 hørte vi de første signaler fra vores satellit. Den er i live, og har det godt.

  Siden har vi arbejdet intenst på at opretholde kontakten og med at forstå, hvorfor vi ikke hørte fra Delphini-1 tidligere. Når det er overstået, begynder vi på det rigtige arbejde!
  OZ2ON

Leave a Comment