I gang med MD-UV380 fra TYT

Denne artikel omhandler en håndstation til DMR og henvender sig til radioamatøren med D-certifikat.

Målet er, at du får din første QSO ved at følge anvisningerne i artiklen. Hvis DMR er ukendt for dig, bør du læse artiklen Introduktion til DMR. Der er også hjælp at hente i Facebook-gruppen DMR Radio Danmark.

TYT MD-UV380

TYT MD-UV380 er en håndstation, som kan køre både DMR og analog FM. Radioen kan arbejde på 2 m båndet og 70 cm båndet. TYT MD-UV380 leveres med forskelligt udstyr. Der medfølger en kort antenne, en oplader, et programmeringskabel, en lille CDROM samt en bælteclips. Hvis du vil koble radioen til en fastmonteret antenne, skal antennekablet tilpasses radioens SMA-bøsning. Hertil bruges en adapter.

Vi forudsætter, at radioen indeholder en kodefil. Det er normalt forhandleren, som lægger den ind. Kodefilen definerer alle de frekvenser og repeatere, som radioen kan benytte.

Inden radioen tages i brug, bør den have en tur i opladeren.

Tænd for radioen ved at dreje på volumenknappen.

Knapperne på figur 1 benyttes, når du skal manøvrere i menuerne, foretage valg eller gå tilbage.

Figur 1. Knapper til brug i menuerne.

Er DMR-ID lagt ind i radioen?

Først bør du kontrollere, at din DMR-ID er lagt ind i radioen. DMR-ID kaldes for “My Number”. Du udlæser “My number” på denne måde:

Menu > Utilities > Radio Info > My Number > View

Figur 2. Udlæsning af DMR-ID.

Hvis DMR-ID mangler eller er forkert, skal den rigtige DMR-ID indtastes. Det gøres således:

Menu > Utilities > Radio Info > My Number > Edit. Indtast din DMR-ID og afslut med Confirm.

Dit kaldesignal bliver ikke udsendt på DMR radionettet. Det er derfor ikke nødvendigt at programmere kaldesignalet ind i radioen. Hvis du alligevel ønsker at programmere dit kaldesignal, sker det via kodefilen.

Displayet

 

Figur 3. TYT MD-UV380 display.

Når radioen er i hvile ser displayet ud som på figur 3.

Den øverste linie på displayet viser talegruppen. Når du drejer på kanalomskifteren, kan du vælge mellem forskellige talegrupper. Bemærk, at talegruppens navn kan være for langt til at kunne vises på linien. Hvis det er tilfældet, vil navnet (efter et par sekunder) scrolle hen over skærmen. I øverste linie på figur 3 er der ikke plads til talegruppens fulde navn, og derfor scroller displayet og viser “Thyholm LOK”.

Det er vigtigt, at det sorte “D” peger på talegruppen. Hvis ikke, skal du trykke på piletasterne så “D” kommer til at pege på talegruppen.

Vælg DMR-repeater

Radioen skal indstilles på den DMR-repeater, som du ønsker at benytte. En repeater kaldes for “Zone”. Gå til “ZoneList”:

Menu > Zone > Zonelist

Nu scroller du op og ned med piletasterne for at finde den repeater, som du ønsker at benytte. Jeg vælger den nærmeste DMR-repeater, som er Thyholm:

Figur 4. Valg af repeater.

Efter at du har trykket Confirm (figur 4) skal du bekræfte dit valg ved at vælge On som vist på figur 5.

Figur 5. Vælg “On” for at bekræfte repeateren.

Figur 6. Den valgte repeater vises kortvarigt.

I displayet står der nu “Thyholm selected” i nogle sekunder. Herefter går displayet tilbage til normal tilstand som vist på figur 3.

Vælg talegruppe og tast senderen

Når du skal afprøve din radio, kan du vælge talegruppe LK (Landskanalen) med kanalomskifteren, taste radioen og bede om en rapport. Landskanalen dækker hele landet, og her er der som regel nogle radioamatører, der lytter og vil svare på opkald.

Hvis du med kanalomskifteren vælger talegruppe LOK, bliver dit kald sendt ud via den lokale talegruppe, og der er 5 forskellige i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, København.

Repeaterkort

Når du skal vælge DMR-repeater, er det en god hjælp at have et repeaterkort. Et repeaterkort er også nyttigt hvis du kører i bil og vil holde kontakt med DMR-nettet gennem de repeatere, som du møder på din vej.

Du kan se de danske DMR+ repeatere på dette kort lavet af OZ1LN: http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/
Vælg “DNK all DMR+” i venstre menu.

Du kan se de danske Brandmeiser repeatere på dette kort lavet af OZ1LN: http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/
Vælg “DNK all BM” i venstre menu.

Relaterede

Leave a Comment