Invitation – Fokusgruppe

 

Har du lyst til at fortælle os om, hvilke tanker du gør dig om EDR, f. eks. hvad der skal til for at du føler du dig godt informeret, så er det måske dig, som skal deltage i vores fokusgruppe.
Vi søger et antal medlemmer til at deltage i et fokusgruppeinterview og vi tilstræber så vidt muligt, at der er deltagere fra alle regioner. Hvis du vil vide mere om, hvordan det hele kommer til at foregå, kan du læse længere nede.

Vil du deltage i fokusgruppen?
Send en mail med navn, adresse og mobilnummer til OZ1JS@EDR.DK, hvis du vil ansøge om at deltage. Fortæl også i din mail, hvad der primært har din interesse inden for vores hobby.
Når du har sendt din ansøgning, vil du Inden 24 timer få en kvittering på, at din mail er modtaget.

Tid: Søndag 24. november 11 – 16
Sted: Klokkestøbervej 11
Det praktiske: EDR betaler transport og byder på en let frokost

 


 

Hvad er en fokusgruppe?
Et fokusgruppeinterview går ud på at få mange forskellige synspunkter frem vedrørende det emne, som gruppen har fokus på. Gruppen består af seks til ti personer og diskussionen ledes af en moderator. Denne moderator har til opgave at holde diskussionen inden for emnet og ligeledes at sikre, at diskussionen kan foregå i en fordragelig atmosfære. Også når der forekommer modstridende synspunkter. Det er naturligvis også vigtigt at sikre, at alle kommer til orde. Fokusgruppen har IKKE til formål at nå til enighed om eller præsentere løsninger på de spørgsmål, der diskuteres, men at få forskellige synspunkter på sagen frem.
Gruppen diskuterer hvert emne inden for en bestemt tidsramme, hvorefter der skiftes til et nyt fokus. Det er en vigtig pointe, at moderator og med-interviewer ikke tager aktivt del i den konkrete diskussion. De sørger blot for gode rammer for debatten. Et af temaerne er fastlagt og kommer til at fokusere på information <-> informationsbehov. De øvrige to til tre temaer bliver fastlagt i de kommende uger og deltagerne vil blive orienteret om dem ca. en uge før den 24. november.
Som deltager forpligter man sig på at opretholde en fortrolighed i gruppen og derfor anonymiseres alle udsagn efterfølgende. Da der formodentligt og forhåbentligt kommer mange synspunkter frem i løbet af diskussionen, kan det blive vanskeligt at lave et referat. Derfor optager vi dagens drøftelser med henblik på at udarbejde et godt referat. Optagelsen slettes umiddelbart efter at referatet er på plads.
Det er udelukkende Jørgen og Jan som får optagelsen at høre.
Mødet indledes med en kort præsentation af deltagerne over en kop kaffe. Herefter er der diskussion et par timer efterfulgt af en frokostpause og yderligere et par timers diskussion.

Moderator og interviewer: Jørgen Sand, OZ1JS
Med-interviewer: Jan Anderschou, OZ3QY

Relaterede

Leave a Comment