Meddelelse fra HB til medlemmerne 19-04-2021

Kære alle

Det er nu to uger siden opslaget med OZ5WUs leder i OZ april 2021 blev slået op på diverse platforme.

Vi tænker, at det er på sin plads at komme med en lille sammenfatning af de vigtige sager I så fint har rejst på baggrund af lederen i OZ. Alt hvad vi har noteret os vil blive behandlet seriøst og sobert. Vi vil rette op på det vi kan gøre indenfor medlemmernes mandat og søge mandat til de ting, som kræver medlemmernes accept. Vi har samlet følgende meget vigtige punkter op:

 • Stærk og velbegrundet mistillid til EDR, som følge af mange års evindelige interne ballader, kombineret med manglende svar fra foreningens ledelse ved henvendelse. Samt en ”vi alene vide” kultur.
  Løsning er, at der vælges personer til EDRs ledelse som vil samarbejde om en moderne fremtid, ”Jeg alene vide” må være absolut forbudt. Dette kombineret med ÅBENHED-ÅBENHED-ÆRLIGHED-ÆRLIGHED. At vedtægten efterleves så alle modtager ordentlige og relevante svar fra foreningen.
  Foreningen får sit eget frie debatforum på hjemmesiden, så debat om foreningen kan ske der uden moderation, bare en sober tone og dansk strafferet overholdes.
 • Hjælp til opsætning af antenner efterspørges meget KRAFTIGT og det med rette. Hjælp hertil har været helt og aldeles fraværende de sidste mange år. Det er jo et emne, som medlemmerne virkeligt ser værdi i.
  Løsning: EDRs hovedbestyrelse besluttede i december 2020 at få genetableret et antenneudvalg med de nødvendige kræfter. Der skal både være den nødvendige teoretiske viden og nogle praktikere ude i regionerne. Målsætning er at få bearbejdet myndighederne, der hvor der er generelle behov. Få moderniseret/opbygget en antenne How-To-Do, som medlemmerne kan rekvirere fra kontoret eller lokalafdelingerne, som kan benyttes til at undersøge lokale forhold og udforme ansøgning på en måde, der giver chancer for en seriøs behandling i de kommunale forvaltninger. Vi må også være så voksne at erkende, at der vil være områder i landet, hvor det stadig bliver endda meget op ad bakke, her tænker vi på fredninger, Natura2000 og kirkenære områder.
 • EDR skal være meget bedre til at forklare vigtigheden af kontakten til Energistyrelsen (ENS) i forhold til fremtidige angreb på vore bånd. Det nytter ikke at være så egocentreret, at vore efterkommere ikke har nogle relevante bånd at arbejde på. Vi må huske på, at EDR er ALLE danske radioamatørers talerør overfor styrelsen.
  Løsning: En synliggørelse af arbejdet, så alle kan føle sig informeret. Meget godt arbejde er blevet alt for gemt bag gardinerne i flere årtier. I skal også huske, at benyttelsen af de forskellige frekvensbånd er aftalt internationalt, så vi kan ikke ”bare” ændre i Dannevang, sidst nogen gjorde det kostede det 4MHz af UHF båndet, der skal vi IKKE hen igen.
 • Mange forstår ikke eller ligeglade med IARU-arbejdet og dets daglige betydning for os alle. Igen er det mangel på information, både til EDRs medlemmer og alle jer, der er potentielle medlemmer.
  Løsning: Der skal steppes OP på lokal information om IARUs mange aktiviteter. IARU er nemlig hovedkrumtappen i alle vore båndplaner. IARU er EDRs talerør, når der afholdes møder omkring frekvens- og støjspørgsmål internationalt. Vore modparter er her CEPT og ITU. Det var IARU, der reddede vores rumpe, da 2m blev angrebet. Her ville EDR aldrig have fået et ben til jorden.
  I skal også huske, at ENS som absolut hovedregel følger beslutninger taget i CEPT og ITU, derfor er det så vigtigt, at alle, der kan, støtter op om EDR og dermed IARU.
 • Mange udtrykker, at EDR-medlemskab er for dyrt, og man ikke får nogen valuta for pengene. Der peges specifikt på et uønsket medlemsblad. Der gives udtryk for ønske om et basismedlemskab, med fritvalgs tilkøb.
  Løsning: DEN ER SVÆR! Der er to elementer i den sag. EDRs IARU-medlemskab tilsiger, at vi udgiver en national medlemspublikation. EDRs nuværende medlemmer har via medlemsdemokratiet bestemt, at alle skal have medlemsbladet, dog med en mulighed for at nøjes med en PDF-udgave, med en lille rabat. Skal det ændres må I benytte medlemskab/stemmeseddel som hurtigste vej til ændring.
  Der pågår pt. et arbejde i IARU om at modernisere kommunikation m.v. Så det kan sagtens være, at ændringerne kommer fra IARU, eller at foreningens nuværende medlemmer ser lyset.
 • EDR har været endda meget afvisende overfor ”special” interesser! Ingen nævnt – ingen glemt.
  Løsning: Den ligger faktisk lige for fødderne af alle. EDRs vedtægter åbner op for interesse/special- grupper under foreningens vinger. Så det er bare med at komme i gang, det kan være regelsæt skal justeres, men det er indenfor HBs kompetencemulighed. Så bare kom an!
 • EDR har været ligeglade med lokalafdelingerne! Ja mon ikke.. Det er, som også nævnt i lederen, bydende nødvendigt at få ændret dette radikalt. Lokalafdelingerne er hovedhjørnestenen i fremtidens amatørradio liv i Danmark.
  Løsning: EDR knytter tætte bånd til lokalafdelingerne. Dette ligger den nuværende hovedbestyrelse meget på sinde. Vi har dog været forhindret i at komme i marken på grund af Covid19, men når restriktionerne hæves, vil der komme besøg i alle afdelinger. HB vil lytte til jeres ønsker, så vi kan få en fælles fremtid med nye engagerede medlemmer.

Vy 73 de EDR HB – OZ4VW, OZ1OP, OZ5WU, OZ7ABM, OZ1IZL, OZ1HPS & OZ1LWT