EDR internationale survey 2021

Amatørradio

EDR international survey 2021

Den Internationale Amatør Radio Union (IARU) Region 1 afholder en strategisk workshop for at forstå:

  • Hvordan de nationale foreninger som EDR kan tiltrække nye radioamatører?
  • Hvordan IARU bedre kan støtte amatørradiosamfundet, og dets medlemsforeninger så, de tilpasser sig nødvendige ændringer?
  • Hvad kan IARU og de nationale foreninger i fællesskab kan gøre for at støtte væksten i amatørradio?

Hver af de nationale foreninger i regionen er blevet bedt om at beskrive de stærke, svage sider, muligheder og trusler, der gælder for amatørradio i deres land.

EDR spørger alle radioamatører i Danmark – og dem, der endnu ikke har licens om hjælp, ved at besvare følgende spørgsmål:

  1. Styrker - hvad er de gode ting ved amatørradio i Danmark?
  2. Svaghed - på hvilke måder er amatørradio svag i Danmark?
  3. Muligheder - hvilke tendenser eller ændringer i miljøet kunne amatørradio i Danmark drage fordel af?
  4. Trusler - hvilke tendenser eller ændringer i samfundet kan have en negativ indvirkning på amatørradio i Danmark?
Vi søger svar, der tager fat på centrale strategiske udfordringer for dansk amatørradio, såsom dens fremtidige relevans i en verden i forandring, snarere end at fokusere på strengt lokale spørgsmål.
Vi vil gerne høre fra EDR-medlemmer og ikke-medlemmer, da undersøgelsens kontekst er amatørradio som helhed i Danmark.

 

Vi vil opsummere konsensussen om svarene, og vores resumé vil bidrage til Region 1's udgangspunkt for drøftelser på IARUr1’s efterårsworkshop i Novi Sad.