Ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning. b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ1RE Søren og OZ5BK Jens. 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent. 8. Eventuelt. Eventuelle forslag, som ønskes…

læs mere