Igen i år deltager OZ7SKB Skanderborg…

Igen i år deltager OZ7SKB Skanderborg… …i det internationale projekt Enigma Reloaded den 12. oktober kl. 11.00 til 15.00 i samarbejde med Skanderborg Bunkermuseeum. Alle er velkomne. Der er gratis adgang på dagen. Læs mere på WWW.OZ7SKB.DK og på eventets hjemmeside www.enigma-reloaded.it/index_eng.html hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan deltage i contesten i ugen op til.

læs mere

Igen i år deltager OZ7SKB Skanderborg…

Igen i år deltager OZ7SKB Skanderborg… …i det internationale projekt Enigma Reloaded den 12. oktober kl. 11.00 til 16.00 i samarbejde med Skanderborg Bunkermuseeum. Alle er velkomne. Der er gratis adgang på dagen. Læs mere på WWW.OZ7SKB.DK og på eventets hjemmeside www.enigma-reloaded.it/index_eng.html www.enigma-reloaded.it/index_eng.html hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan deltage i contesten i ugen op til.

læs mere

Ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning. b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ1RE Søren og OZ5BK Jens. 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent. 8. Eventuelt. Eventuelle forslag, som ønskes…

læs mere