Valg til repræsentskab

RM valg 2020

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]

Sådan forløber valget

Der skal vælges op til 34 medlemmer af repræsentantskabet.

Disse mandater fordeles på de fem regioner på baggrund af medlemstallet pr. 31. marts 2020. Fordelingen sker efter D'Hondts metode og tegner sig således:

 

Region Nordjylland:                       3 mandater

Region Midtjylland:                       8 mandater

Region Syddanmark:                     9 mandater

Region Sjælland:                            5 mandater

Region Hovedstaden:                    9 mandater

I alt                                                34 mandater

Opstilling som kandidat senest den 15. juni

Kandidater skal  skriftligt anmelde deres kandidatur til EDRs kontor. Dette skal ske ved brug af blanketten
på EDRs hjemmeside. Blanketten kan også rekvireres som PDF fil fra EDRs kontor kontor@edr.dk.
Den skriftlige opstilling skal være kontoret i hænde senest den 15. juni.
Kandidatpræsentation i OZ og på hjemmesiden
I OZ vil kandidater blive præsenteret regionsvis og i alfabetisk orden.
Hvis der er indsendt billede sammen med anmeldelsen, vil dette blive bragt sammen med præsentationen.
I OZ vil informationen begrænse sig til navn og kontaktoplysninger, samt billede. Det vil ikke være muligt at skrive en yderligere tekst eller bringe læserbreve og debatindlæg i OZ.
På hjemmesiden vil hver kandidat have mulighed for at præsentere sig selv og et eventuelt valgprogram.
Praktiske informationer herom meddeles kandidaterne direkte.

Afstemningen starter 1. august

OZ august 2020 vil indeholde den samlede liste over kandidater. Der vil være indlagt stemmeseddel og 2 konvolutter til afstemningen.
Af praktiske grunde udsendes OZ august til alle medlemmer, også til de der normalt kun har online abonnement på medlemsbladet. Afstemningen går i gang den 1. august

Afstemningen slutter den 31. august

Alle stemmesedler der modtages fysisk på Klokkestøbervej
inden den 1. september 2020 medgår i valget.

Valgresultatet bekendtgøres direkte til de opstillede kandidater, på EDRs hjemmeside samt i OZ for oktober.

Eventuelle klager over valget skal indgives senest den 25.
oktober og vil blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde i november, hvor det nyvalgte repræsentantskab tiltræder.

Resultatet af RM valget er opgjort.

 

Se resultatet her