Udsættelse af HB møde

Det ordinære HB møde berammet til 25-06-2020 Er udsat, Nyt Ekstra HB møde sluttede 23:20. Det suspenderede Ekstra HBmøde sluttede ca. 01:30, og det blev beslutte at udsætte HB møde 25-06-2020. Ny dato vil blive offentlig gjort senere.