RDE-Posten

Nyt elektronisk medie for radioamatører.

OZ3EDR's Nyhedsbrev har skiftet navn.
Den hedder nu RDE-Posten og er blevet selvstændigt uden direkte tilknytning til OZ3EDR.

RDE-posten er et månedsblad for alle elektronik interesserede
RDE-Posten udgives 11 gange om året, juli mdr. er fritaget.
RDE-Posten udkommer omkring den 1. i hver måned.
Ansvarshavende redaktør:
OZ1DCZ / 5P1CK, Carsten Kobborg,
Ringkøbingvej 35, Idom, 7500 Holstebro.
Tlf: 23341085, Mail: info@rde-posten.dk

RDE-Posten kan hentes på bladets hjemmeside : RDE-posten.dk

Første nummer af RED-posten er på 95 sider.  Bladet rummer bidrag fra velkendte danske radioamatører samt enkelte udenlandske forfattere.

Tema i dette nummer: VHF – UHF - SHF
Af indholdet kan nævnes:
- Satellit trafik, QO-100, Vejr-satellitter og Kube satellitter. Her er både danske og udenlandske artikler
- Hjemmebyggede antenner til 2m og 70cm
- Kom i gang med Amatør TV
- Icom IC-9700. En dansk bruger guide
- QRW på mikrobølgebåndene
Og meget mere


Artiklerne er velskrevne og relevante for radioamatører

RDE posten er en stor og værdifuld nyskabelse for danske radioamatører. Vi ønsker det nye blad velkommen og anbefaler det til alle interesserede radioamatører.