post fra lokalafdelingerRingsted lokalafdeling

Ringsted

OBS!! Foredraget er flyttet lokale, se mere inkl. kort på rdeforum.dk

2. september 2020 afholdes der foredrag om Clublog på EDR Ringsteds QTH.

Foredraget kommer ned i alle kringelkroge af Clublog, og afhængig af spørgelysten vil foredraget vare 1½ - 2 timer. Vi starter kl. 19.30.

Gæster er velkommen, dog skal vi anmode om, at du sender en tilmelding til OZ1AHV, Finn på finn@oz1ahv.dk

Afhængig af antal forventede tilhørere, så flyttes foredraget måske til et andet lokale end vores klublokale. Følg derfor med på https://oz3rin.dk/ for seneste information.

Skriv et svar