OZ100MILL – Event oktober-december

Foreningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 (også kaldet Genforeningen) blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Foreningen fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Foreningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav foreningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

Det er nu 100 år siden og i den anledning vil EDR, Experimenterende Danske Radioamatører aktivere kaldesignalet OZ100MILL. I perioden fra 15. oktober til 15. december vil dette kaldesignal være aktiv på de fleste amatørradiobånd med CW, SSB, RTTY og andre digitale Modes. Alle HF bånd, inklusive WARC-bånd kan bruges.


Generelle regler for deltagelse i OZ100MILL eventen

15. oktober 00:00 UTC til 15. december 23:59 UTC 2020.

Deltagelse i eventen, som operatør, er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
For at være operatør på OZ100MILL skal du være registreret. Det gør du ved at sende en mail med oplysning om navn, QTH, kaldesignal, e-mail adresse og gerne hvilke modes du vil bruge.
Send din tilmelding til OZ2I@edr.dk

Intern kommunikation
Operatørerne benytter den fælles e-mailadresse til internt brug: OZ100MILL@oz1hq.dk
Når du skriver til denne e-mail adresse vil alle operatører, inklusiv dig selv, få en e-mail. HUSK OGSÅ AT SVARE TIL DEN OPLYSTE E-MAIL ADRESSE, så alle i teamet kan få svar. Har du spørgsmål eller problemer, så drop en e-mail til OZ100MILL@oz1hq.dk - Kun tilmeldte operatører kan bruge adressen.

Aflevering af LOG
Det er vigtigt, at du har et logprogram, der kan lave en ADIF fil. ADIF er det eneste format som godkendes.
Din log skal navngives: MILL-XXXXXX-YY.log - hvor XXXXXX= dit eget kaldesignal og YY= fortløbende lognummer.
Minimum en gang for hver dag du er aktiv, bedes du sende din log.
Det er vigtigt at navngive din log-fil korrekt og det er vigtigt at du har udfyldt OPERATOR inde i logprogrammet så det kommer med i ADI-filen. Vejledning tilsendes de tilmeldte. Log sendes til OZ2I@edr.dk

QSL kort
Der trykkes specielle QSL kort til eventen og alle aktive operatørers kaldesignal vil stå på kortet.
QSL manager er OZ1ACB Allis.

Godkendelse af QSO’er til opnåelse af diplomet
En gyldig QSO skal være mellem 2 forskellige stationer og 2 forskellige operatører. Det er tilladt at aftale en sked først.

Deltagercertifikat
Alle aktive operatører kan downloade et specielt certifikat når aktiviteten er slut. For at være aktiv skal operatøren køre mere end 75 QSO’er i løbet af eventen.

Event manager er OZ2I, spørgsmål til OZ2I@EDR.dk
QSL manager er OZ1ACB, alle QSL spørgsmål til OZ1ACB@wiland.dk
Award manager er OZ4CG, alle Diplom spørgsmål til OZ4CG@live.dk
Licens ansvarlig er OZ1CWM, spørgsmål til OZ1CWM@EDR.dk

Mere info på https://www.qrz.com/db/OZ100MILL