Hovedbestyrelse

Arne Fast Hansen
OZ4VW
Bottrupvej 44, Botrup, 8723 Løsning
tel: 20 98 37 34
oz4vw@edr.dk

Formand
HB-kontakt region Nordjylland
Ansvarshavende redaktør OZ
Ansvarshavende redaktør Hjemmesiden
medlem af Teleudvalg

Ole Püschl
OZ1OP
Herman Bangs vej 9, 3460 Birkerød
28 59 94 67
oz1op@edr.dk

Næstformand
Webmaster fr EDR's hjemmeside
Hovedredaktør for EDR's hjemmeside
HB-kontakt til region Hovedstaden
HB-kontakt til interessegruppen RABOS
HB-kontakt til Rævejagtsudvalget

Michael Wehnert
OZ5WU
Grundtvigsvej 14,4700 Næstved

tel: 40 13 74 00
oz5wu@EDR.DK

Sekretær
HB-kontakt region Sjælland
HB-kontakt til VUSHF udvalg

Finn Holmegaard
OZ7ABM
Særkærparken 42, 7500 Holsterbro
tel: 20 92 72 74
oz7abm@edr.dk

Kasserer
HB-kontakt region Midtjylland
medlem af Handelsudvalg

Jan Sørensen
OZ1IZL
Guldøjevænget 52, 5260 OdensenS
tel: 51 89 38 48
oz1izl@edr.dk

HB-kontakt region Syddanmark

Lars Henneberg Jacobsen
OZ1HPS
Toften 18, Kollemorten, 7232 Give
tel: 20713594
oz1hps@edr.dk

Jens Ole Mørup
OZ1LWT
Gedbovej 18, Tvis, 7500 Holstebro
tel: 20 87 19 79
tel: 20 87 19 76
oz1lwt@edr.dk

medlem af Handelsudvalg