Mojn Venner!

I Torsdags,  den 26. Nov. 2020 havde vi igen en hyggelig aften i Åbenrå afdelingen.
Der var fuldt hus, coronamæssigt, og der kom også gæster fra Kværs, dejligt med nye ansigter (se billeder)
Vi kiggede på EFHW un-un’s som OZ1KBT Allan og OZ7UE John havde fabrikeret i 3D miniformat og Allans projekt blev målt til topkarakter, så den var “lige i skabet”.
OZ9PO Poul fik også løst et strømforsynings problem takket være OZ5JAN, Jann.
OZ5JAN Jann havde medbragt et fornemt Radio Communication Tester fra Marconi, som OZ1BMO Gert skulle låne til en fintuning af en TR2200G...

Næste gang Torsdag d. 3 dec. 2020 skal vi se hvordan de seneste forsøg med UN-UN er faldet ud i praksis og lige drøfte hvordan vi skal forholde os i Julemåneden....

Vy73 de OZ1BMO Gert

- - - - - - - - -

Så er der nyt fra ArthurOZ1CCJ !

Radioamatørmøde på Knivsbjerg Repeateren.

Næste gang i aften mandag d. 30/11 - 2020

Forud for hvert Radioamatørmøde vil der på Amatørnyt om tirsdagen blive annonceret et emne, der vil være mødets hovedemne. Foruden hovedemnet kan der også luftes og diskuteres andre emner i kortere tidsrum. Hvis der er optræk til, at et emne egner sig til et fremtidigt hovedemne, kan det evt. henvises til et senere Radioamatørmøde. Forslag til emner er selvsagt velkomne. Alle emner vil være radioamatør-relaterede.

Emnet på mødet i aften bliver: Støj & forstyrrelser (EMC).
Stikord til emnet:

 • Støj i modtageren på HF/VHF/UHF
 • Forstyttelser hos andre fra vore sendere
 • Love og regler
 • Samarbejde med myndigheder (Støjtjenesten)
 • EDR EMC-gruppe & lokale EMC-teams
 • Identifikation af støjkilder
 • Pejlesystemer til HF/VHF/UHF
 • Afhjælpning af EMC-problemer
 • Find selv på flere …

De tænkte fremtidige emner formodes at være relevante for alle radioamatører, og da Knivsbjerg Repeaterens dækningsområde er stort, vil mange også uden for klubbens naturlige opland kunne deltage i Radioamatørmøde.

HUSK at det foregår kl. 20:00 på

 • Knivsbjerg Repeateren
 • Frekvens: 145,725 MHz
 • Spacing: – 600 kHz
 • Mode: FM
 • Antenne polarisation: Lodret.

Vel mødt til en god snak om Støj & forstyrrelser (EMC).NB: Lyt og deltag også i Amatørnyt på Knivsbjerg Repeateren hver tirsdag kl. 20:00.

- - - - - -

Se alle nyheder på vores altid aktuelle og opdaterede hjemmeside !
 http://www.oz6arc.dk. HUSK! Opdater din browser, så det ikke er gammelt indhold fra cachen, du ser! Det er ikke altid browseren gør det selv!   Har du forslag til relevante link´s, så skik en email til mig, og dermed bidrage til lidt afveksling på hjemmesiden !
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selvfølgelig fortsætter vores daglig snak på Lokalfrekvensen 145.525 MHz omkring kl.17 ... og hver lørdag kl. 9,45 omkring frekvensen 3,707 MHz +- QRM  og / eller på 145.525 MHz !
73 og velkommen !

 73´de oz9acv .