Om den nye Redaktør

I forbindelse med et studieprojekt på seminariet i midten af 70’erne fik jeg ved et tilfælde Vejen til Sendetilladelsen med hjem sammen med en stak bøger om teknik. Jeg læste den med stor interesse, gik til prøve og fik min D-licens. Da jeg nu ved lidt af et tilfælde var blevet radioamatør, begyndte jeg at se mig om efter ligesindede og fandt hurtigt frem til den lokale afdeling af EDR i Aarhus. Klubben holdt til i et meget stort kælderlokale på Frederiks Allé og der var et vældigt liv på klubaftener. Klubben holdt jævnligt kurser med henblik på, at man skulle bestå 60-tegns prøven. Så i nogle måneder sled jeg med det og bestod prøven, således at jeg med C-licens kunne komme i gang på HF med 10 W. En ekstra indsats med studiejobs gav mig mulighed for at købe en Ten-Tec Argonaut 509, som med en hjemmebygget antennetuner og en lang tråd på loftet hjembragte de første QSO’er fra andre lande. Måske mest fordi der var prestige i at have en A-licens, læste jeg på lektien og gik atter til prøve hos P&T. Det var en svær prøve, hvor man skulle regne en del og huske mange diagrammer udenad. Jeg må med lidt held have svaret korrekt på mindst 66% af spørgsmålene, for jeg fik min A-licens.

Min økonomi tillod ikke, at jeg købte en fabriksfremstillet 2 m radio, men netop i de år dukkede et fantastisk projekt op: MD500. Sådan her stod der i begyndelsen af byggevejledningen til modtageren MD501:

De har nu erhvervet Dem et 2-meter modtager byggesæt, med hvilket vi ønsker Dem til lykke.

Før De påbegynder selve samlingen af kittet, synes vi, at det vil være på sin plads at fortælle lidt om, hvad der sker i kredsløbets komponenter, da den viden, De her vil få, vil være til stor gavn under selve opbygningen af modtageren.”

Sådan en som mig, der ikke har en professionel baggrund inden for elektronik & radio, blev virkelig taget ved hånden og ført igennem projektet på allerbedste vis. Så inden længe stod der en transceiver på mit bord og jeg kunne deltage i den livlige trafik, der var på lokalfrekvensen, når vi sad og hyggede os om aftenen med vores projekter i shacket.

I årene derefter skete der det for mig, som ganske givet er hændt for mange af jer: familieliv med flere og flere børn, et arbejde som tog broderparten af døgnets vågne timer og en økonomi, som ikke rigtig tillod en dyr hobby. Resultatet var en pause på omkring 25 år. Jeg havde egentlig afskrevet hobbyen, men børn bliver voksne og økonomien bedre, så nogle år ind i det nye årtusinde, fik jeg lyst til at gå i gang igen.

En 10 – 160 m transceiver, Genesis G59, fangede min interesse, men jeg fik hurtigt brug for kompetent rådgivning angående SDR-radioer. Lidt research bragte mig i kontakt med lokalafdelingen i Horsens, der havde masser af ekspertise på området. De havde nemlig sat seriøs gang i byggeriet af Lima-SDR transceivere. Jeg meldte mig ind i klubben og fik for alvor interesse for vores dejlige hobby igen. Og resten er historie, som de siger….

Lidt facts om Argonaut 509

https://wd8rif.com/argonaut509.htm

Argonault ON AIR

Genesis G59 <-> Flex5000A

https://www.youtube.com/watch?v=OEuLZ9d6a88&t=234s

Redaktionel linje

Redaktionel revolution, bliver der ikke tale om i forbindelse med dette vagtskifte på redaktørposten. Mine forgængere på posten har gjort det aldeles udmærket, så OZ bliver i det store og hele videreført i sin nuværende form. Men naturligvis vil noget blive forandret hist og her. Temaer vil der stadig være nogle gange om året, men ikke hver gang. Derimod vil der oftere komme anmeldelser af apps, programmer og grej ud fra et brugerperspektiv: Hvad kan det bruges til? Er det hensigtsmæssigt konstrueret? Er det ”bang for the dollar – får jeg noget for pengene” og er det måske noget, der skal finde vej til mit shack? Lokalstof så jeg gerne tilbage i OZ under en eller anden form, men det er en nød, som jeg ikke har knækket på nuværende tidspunkt. For der en udfordring i, at OZ kun udkommer hver anden måned. Men her i det årets første nummer af OZ kan du læse lidt om, hvorledes situationen med Corona er blevet håndteret rundt i landet.

Et sted, hvor jeg ofte befinder mig, er ’på nettet’. Specielt den del af nettet, hvor man kan uddybe sin viden og indsigt. Jeg ved om nogen, at selv om det er let at skrive ”antenner” i Google’s søgefelt, så får man bare tusinder af forslag til websteder retur. Det er ikke sådan lige at se, hvor der er kvalitet og hvor der ikke er. Derfor bliver der fremadrettet arbejdet på at præsentere interessante links. En del af dem vil også forekomme som QR-koder. Så kan du scanne med din telefon eller tablet, og straks se den video eller hjemmeside, som der henvises til. QR-koder til pdf-filer o.l. vil være sorte. QR-koder til websteder vil være blå og til videoer er farven grøn.

Nogle af disse links vil knytte sig direkte til artikler i OZ. Andre er rene bonus-links.

Hvis du kommer under vejr med gode websteder, med interessant stof for radioamatører, må du meget gerne dele det med mig. Skriv til redaktion@edr.dk og fortæl om det.

En lidt tættere kobling med hjemmesiden de steder, hvor det giver mening, er også på ønskesedlen. På edr.dk er der oprettet et ’OZ ekstra’ område, hvor du kan finde bonusmateriale, rettelser mv. til artiklerne i OZ.

På de indre linjer skal der være nogle forandringer, for der måtte gerne blive mange flere, som aktivt beskæftiger sig med at skabe et godt OZ. Den redaktionelle stab skal udvides. Det drejer sig om forfattere, oversættere, korrekturlæsere og radioamatører med dyb teknisk indsigt, tekniske redaktører om I vil.

Bladet bliver i bund og grund til på basis af frivilligt arbejde. Derfor skal det have prioritet, at den enkeltes opgave med bladet ikke bliver overvældende. På den måde sikrer vi bedst, at bladet kan få en god og stabil fremtid.

OZ er en vigtig del af pulsen i EDR.

Vores hobby er ikke bare spændende, – den er også alsidig. Man kan som radioamatør være optaget af mange forskellige aspekter af den. Man kan meget let møde en radioamatør, som har totalt andre interesser inden for hobbyen end en selv. Som redaktør vil jeg bestræbe mig på at bringe forskellige typer artikler og indlæg, så der er noget af interesse for alle.

Vi, der laver OZ, bruger masser af fritid, for at du kan have nogle timer med et godt blad i hånden. Hvis der er noget indhold, som du savner, så vis os den respekt, at du henvender dig med din gode ide. Og overvej gerne, hvorledes du selv kan bidrage. Det kan f.eks. være ved at skrive selv eller pege på radioamatører, som netop beskæftiger sig med det, som du finder mest interessant.

Konstruktiv kritik er også velkommen. Skriv eller ring til mig, hvis du har noget på hjerte angående OZ.

*********************************************************

redaktion@edr.dk

*************************************************