EDR.dk er medlemmernes hjemmeside

EDR.dk er foreningens officielle talerør.

EDR.dk ønsker at servicere hele radioamatørsamfundet

 

Hjemmesiden henvender sig til 3 målgrupper.

Den almindelige offentlighed

Den almindelige offentlighed er den tilfældigt besøgende, eller den der bevidst søger oplysning om foreningen eller om amatørradio.

En bevidst bruger kan være radioamatørens nabo, som er nysgerrig på hvad der foregår og det kan være en skolelærer, en kommunalt ansat eller anden myndighedsperson. Disse brugere af hjemmesiden forudsættes ikke at have nogen som helst forkundskaber.

Til denne målgruppe skal hjemmesiden fremvise en side, som er umiddelbart visuelt engagerende. Den skal visuelt fange den besøgende ind til et univers af aktiviteter som umiddelbart er forståelige, og som umiddelbart forekommer at være attraktive og værdifulde at deltage i.

Hjemmesiden skal vise denne målgruppe, at amatørradio er

  • kommunikation og international forståelse på tværs af landegrænser, politik og religion
  • Radioteknologi
  • Sport
  • Friluftsliv

En anerkendelsesværdig hobby med stor udbredelse, med stor værdi for udøveren. og med store værdier at tilbyde samfundet

Begynderen

Begynderen er den, som står på kanten til at ville være radioamatør, eller allerede har besluttet sig.

Hjemmesiden skal inspirere den der ikke helt har besluttet sig til at komme i gang. Den skal servicere begynderen med oplysning om hvordan man opnår licens, hvordan man bygger en station og hvordan man kommer ind i det sociale amatørradiomiljø.

Radioamatøren
  • Hjemmesiden er medlemmernes hjemmeside. Den redaktionelle linje er, at hjemmesiden servicere foreningens medlemmer og forholder sig åbent til hele radioamatørmiljøet. Vi orienterer efter bedste evne om alle aktiviteter i radioamatørmiljøet. Også om aktiviteter i andre foreningen. Vi modtager gerne notifikationer fra andre foreninger, grupper og enkeltpersoner om begivenheder til offentliggørelse på hjemmesiden. Vi modtager også gerne fagligt materiale fra ikke medlemmer.
  • Hjemmesiden understøtter, at det er hovedbestyrelsens ambition at arbejdet i hovedbestyrelsen foregår åbent, transprant og inkluderende. Hjemmesiden oplyser om hovedbestyrelsens arbejde, aktuelle planer og visioner. Møder i hovedbestyrelsen og i repræsentantskabet offentliggøres og dagsordner og mødereferater lægges frem.

Hjemmesiden skal skal indeholde alle basisoplysninger om foreningen. Alle oplysninger om lokalafdelinger, udvalg og kontaktoplysninger på relevante personer skal fremgå.

Hjemmesiden indeholder et bibliotek hvor medlemsbladet, og alle aktuelle dokumenter (f.eks. vedtægter og forretningsordner)  og historiske dokumenter findes. Endvidere indeholder biblioteket forskellig radioamatør litteratur.

M.h.p. nyheder og fagligt indhold, er det ikke muligt udtømmende at beskrive hvad hjemmesiden skal indeholde. Indholdet vil i høj grad være afhængigt af hvilket materiale, som leveres af EDR.s medlemmer og andre, og vil derfor fra tid til anden skifte i omfang og emnevalg.

Det er redaktionens ambition, at hjemmesiden fortsat udvikles i et inkluderende samarbejde med foreningens medlemmer og med et åbent øje og øre for ikke-medlemmer.

Det er en stor glæde, at vi har medlemmer som leverer værdifuldt stof til hjemmesiden. Hjemmesiden kunne slet ikke klare sig uden dem (alle vores medarbejdere kan ses på hjemmesiden). Hvis du har lyst til at bidrage, enten sporadisk, eller som fast medarbejder kan du henvende dig på mail  oz1op@edr.dk

 

Fejl og mangler.

Redaktionen tilstræber at alt indhold på hjemmesiden er korrekt, men fejl kan forekomme. Vi modtager gerne korrektioner fra vores brugere og vil forsøge at bringe dem på daglig basis

Hjemmesiden er EDR.s officielle talerør. Hovedredaktøren har en ambition om, at hjemmesiden skal tilbyde brugerne et dynamisk og tidstro indhold. Arbejdet med hjemmesiden foregår fortrinsvist på daglig basis. Redaktionen arbejder derfor med hjemmesidens form og indhold uden forhåndsgodkendelse fra hovedbestyrelsen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kortvarigt kan forekomme indhold, som ikke afspejler hovedbestyrelsens samlede holdning. I så tilfælde vil det blive korrigeret så snart det erkendes, således at hjemmesiden altid afspejler EDR.s holdnig

10.01.2021
OZ1OP, Ole Püschl
Hovedredaktør, næstformand