Nyt tiltag på Knivsbjerg

Møjn Venner !
OZ6VG, Vagn har sendt følgende, som gælder fra den 8. februar !!!

Hej alle.
Nu 'griber vi igen bolden' og holder
Radioamatørmøde på Knivsbjerg Repeateren.

Det er et uformelt radioforum, hvor alle der har lyst, er velkommen til at deltage, og hvor emnerne har relation til det at være radioamatør.

Afholdes mandag aften kl. 20:00.
Næste gang mandag den 8. februar 2021.

Tanken er at alle, der har lyst til at bidrage med egne erfaringer og/eller viden om et bestemt emne på forhånd kan forberede et kort indlæg, som andre så kan kommentere og stille spørgsmål til - med andre ord udveksling af erfaringer.

Forud for hvert Radioamatørmøde vil der på Amatørnyt om tirsdagen blive annonceret et emne, der vil være mødets hovedemne. Foruden hovedemnet kan der også luftes og diskuteres andre emner i kortere tidsrum. Hvis der er optræk til, at et emne egner sig til et fremtidigt hovedemne, kan det evt. henvises til et senere Radioamatørmøde. Forslag til emner er selvsagt velkommen. Alle emner vil være radioamatør-relaterede.

Emnet på næste møde bliver: Digi-modes (FT-8, FT-4, JT-9, PSK-31, RTTY, MSK144 m.fl.).
Stikord til emnet:

 • Hvilke erfaringer har du med ét eller flere af disse modes?
 • Hvilke bånd/modes/effekter kører du på/med?
 • Hvor mange lande har du haft kontakt med?
 • Har du eller stiler du efter DXCC?
 • Sjove oplevelser?
 • Udfordringer under opsætning af systemerne?
 • Hvilke PC-programmer bruger du (f.eks. WSJT-X, JTDX)?
 • Programmer til iOS og/eller Android?
 • Samspil mellem forskellige programmer?
 • Overførsel af data til log-programmer
 • Hvad kan du bidrage med - hvad vil du gerne vide noget om?
 • Find selv på flere …

Radioamatørmøde er for alle, der har mulighed for at række Knivsbjerg Repeateren.

HUSK at det foregår mandag den 8. februar 2021 kl. 20:00 på

 • Knivsbjerg Repeateren
 • Frekvens: 145,725 MHz
 • Spacing: – 600 kHz
 • Mode: FM
 • Antenne polarisation: Lodret.

Vel mødt til en god snak om Digi-modes.

NB: Lyt og deltag også i Amatørnyt på Knivsbjerg Repeateren hver tirsdag kl. 20:00.

Vy 73 de OZ6VG, Vagn.

- - - - - - -

           Se alle nyheder på vores altid aktuelle og opdaterede hjemmeside !
     
  http://www.oz6arc.dk. HUSK! Opdater din browser, så det ikke er gammelt indhold fra cachen, du ser! Det er ikke altid browseren gør det selv!   Har du forslag til relevante link´s, så skik en email til mig, og dermed bidrage til lidt afveksling på hjemmesiden !
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Selvfølgelig fortsætter vores daglig snak på Lokalfrekvensen 145.525 MHz omkring kl.17 ...
     og hver lørdag kl. 9,45 omkring frekvensen 3,707 MHz +- QRM  og / eller på 145.525 MHz !
     73 og velkommen !

 73´de oz9acv .