Agerskov forårsmarked aflyst !

En opdatering fra OZ1CCJ, Arthur !!


Hej alle.
Arrangørgruppen har besluttet at aflyse årets forårsmarked pga. af Corona pandemien.
Agerskov Forårsmarked afholdes sædvanligvis den sidste weekend i marts.
De indførte Corona-restriktioner vil med rimelig sandsynlighed ikke være ophævet til den tid. Desuden vil vaccination af befolkningen langt fra være fuldført til den tid.
Af disse to grunde ser vi os beklageligvis nødt til at aflyse Agerskov Forårsmarked 2021.

På gensyn i 2022.
På vegne af arrangørgruppen
Vy 73 de OZ1CCJ Arthur.