Event: OVØJUTLANDIA – OV7ØJUT

Vi har modtaget diplomer for kontakter:


Vi har nu været aktive i 16 dage med de to kaldesignaler og her kommer lidt tal for at vise hvordan aktiviteten skrider fremad.

Du har mulighed for at være med i denne EDR aktivitet og dermed skabe trafik på vores HF bånd. I perioden fra 1. februar 00: 00 UTC til 31. marts 23: 59 UTC vil disse kaldesignaler være aktiv på de fleste amatørradiobånd med CW, SSB, RTTY og andre digitale Modes. Alle HF bånd, inklusive WARC-bånd, og alle Modes kan bruges.

Deltagelse i eventen, som operatør, er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
For at være operatør på JUTLANDIA skal du være registreret. Det gør du ved at sende en mail med oplysning om navn, QTH, kaldesignal, e-mail adresse og gerne hvilke modes du vil bruge. Når du tilmelder dig vil du automatisk få tilsendt reglerne samt vejledning til forskellige fælles hjælperedskaber.
Send din tilmelding til OZ2I@edr.dk

Aflevering af LOG
Det er vigtigt, at du har et log program, der kan lave en ADIF fil da ADIF er det eneste format som kan godkendes.
Din log for OVØJUTLANDIA skal navngives: ”JUT-XXXXXX-y.adi” hvor  XXXXXX= dit eget kaldesignal og y er nummer på loggen. På samme måde skal logfilen for OV7ØJUT navngives 70JUT-XXXXXX-y.adi".
Minimum en gang for hver dag du er aktiv, bedes du indsende din log. Det er vigtigt at navngive din log-fil korrekt og det er vigtigt at du har udfyldt OPERATOR og STATION-CALLSIGN inde i logprogrammet så det kommer med i ADI-filen. Vejledning tilsendes de tilmeldte.  Log sendes til OZ2I@edr.dk

Deltagercertifikat
Alle aktive operatører kan downloade et specielt Operatørcertifikat når aktiviteten er slut. For at få certifikat skal den enkelte operatør køre mere end 75 QSO’er i løbet af eventen.

Event manager er OZ2I, spørgsmål sendes til OZ2I@EDR.dk
QSL manager er OZ1ACB, QSL spørgsmål sendes til OZ1ACB@wiland.dk
Award manager er OZ4CG, Diplom spørgsmål sendes til OZ4CG@live.dk