Repræsentantskabsmøde 2021

Repræsentantskabsmøde afholdes d. 20 november kl 10 i EDR HQ

Frist for indsendelse af beretninger og forslag til RM2021:  9. oktober 2021 kl. 23:59 Materialet sendes til Sekretariatet på e-mail: sekr@edr.dk

RM pakke inklusive bilag samt Vedtægtskompendie udsendes til alle relevante modtagere pr. e-mail: 18. oktober 2021 Samtiedig gøres RM-pakken tilgængelig på EDRs hjemmeside

Alle EDR-medlemmer har ret til at stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet (RM).
Iflg. forretningsorden for RM §3, stk. 4: “Taleret har desuden EDR medlemmer i forbindelse med behandlingen af forslag, som de pågældende har fået optaget på dagsordenen”.
Iflg. forretningsorden for RM §3, stk. 5: “Ethvert medlem har adgang til som tilhører at overvære repræsentantskabsmødet.”..

Link til RM pakken