AF MICHAEL WEHNERT / OZ5WU  – SEKRETÆR HB

oz5wu

“Vores hobby indeholder heldigvis så mange facetter og muligheder, så en revitalisering er indenfor rækkevidde. Alle må bidrage til den opgave”

Strategisk kursskifte

De fleste af jer bemærkede nok, at EDR’s Hovedbestyrelse (HB) i maj måned gennemførte en brugerundersøgelse rettet mod alle danske radioamatører, EDR-medlemmer og de potentielle medlemmer. Det var forarbejdet til IARU-region 1’s virtuelle konference i uge 42. Fra Danmark deltog EDR’s formand OZ4VW Arne og EDR’s sekretær OZ5WU Michael. Temaet på den ugelange konference var, at delegaterne fra IARU-r1’s medlemsorganisationer skulle lægge grunden til et radikalt strategisk kursskifte i IARU-r1 og de mange nationale foreninger, der alle lider af samme sygdom: Stive konservative systemer, faldende medlemstilslutning og en fuldstændig forkert aldersfordeling. Alle dele er ren gift, hvis vi ønsker at bevare ”Verdens Bedste Hobby” i mange Europæiske lande, og JA, Danmark og EDR er et af de lande, der er stærkt sygdomsramt, desværre.
For at forhindre, at sygdommen bliver fatal for vore foreninger, vil IARU-r1 komme med nogle anbefalinger og guides til, hvordan vi får gennemført et skifte i de enkelte landes foreninger, så vi kan byde fremtiden velkommen. I den forbindelse har jeg en bøn til de kræfter i EDR, som tidligere har splintret ethvert forsøg på nytænkning: Accepter venligst, at EDR skal videre NU. I bør hygge jer på 80m med lidt radio og nogle løgnehistorier. Lad nu yngre kræfter udvikle foreningen i fred. I skal nok få jeres trykte medlemsmagasin som vanligt, bare I selv afholder omkostningerne til trykning og udbringning.

Digitalisering af EDR.s administration

EDR’s administration kan ikke vedblive at fungere, som vi kender den i dag, selvom den virker perfekt for nuværende. Om få år går det nuværende personale på efterløn. Når det sker, skal der være fundet en anden løsning, som ikke er foreningsadministration i en cigarkasse med tilhørende medlemskartotek på papkort. For at klare den opgave, må vi gennem-digitalisere EDR, så I som medlemmer i meget stor udstrækning selv klarer ærterne via ”Self Care” på en dertil indrettet hjemmeside. Bagved skal EDR’s papiradministration flytte i skyen 112 %. Derfor er der igangsat et projekt, der flytter ALT gammeldags EDB til Microsoft 365-software cloud service, med alle de fordele den operation medfører. Vi får med et fingerknips elektronisk arkiv, moderne mailsystem, regnskabssystem, kontorpakker og, næsten mest vigtigt, kommunikationsplatformen Teams, alt sammen altid opdateret til nyeste version.
Når digitaliseringen er gennemført ift. medlemsservice, vil de små robotter i systemerne helt af sig selv oprette et nyt medlem. Når kortbetaling er gennemført, vil det nye medlem senest ét minut efter have modtaget login, så medlemsfordele kan benyttes straks. Det vil selvfølgelig også betyde, at glemmer I at betale kontingent, ja så lukker robotten for jer efter én advarsel.
Digitaliseringen vil betyde, at webshoppen bliver uden lager i Odense. I vil se ind i en fremtid, hvor bøger f.eks. kommer fra en udenlandsk leverandør. Det behøver I ikke at græde over. Prisen vil ofte være bedre og forsendelsen billigere.
At EDR får en TEAMS-platform vil betyde, at mange møder både i HB og i udvalg mv. vil foregå virtuelt, i stedet for at bruge masser af tid på transport til Odense. HB har gennem det seneste år benyttet løsningen flittigt, ved brug af vore private TEAMS-adgange.
En fremtid med TEAMS vil f.eks. betyde, at der kan holdes virtuelle informationsmøder for medlemmer og meget andet, uden vi skal rejse langvejs. TEAMS-platformen kan også benyttes til afholdelse af foredrag i flere lokalafdelinger samtidigt, eller certifikatkurser på tværs af afdelinger. Mulighederne er nærmest uendelige.

Radioamatørers uddannelse

Et andet meget væsentligt element, der skal fremmes meget, er uddannelse – uddannelse af radioamatører til at mestre vores hobby endnu bedre. Det viser sig nemlig, at vi med de nuværende tilbud taber alt for mange ny certificerede på gulvet. Mange bliver aldrig aktive, og frafaldet, blandt dem der bliver aktive, er også alt for stort. Det er så grimt, at ud af 100 nye certifikater er der i omegnen af 10, der er tilbage som aktive, når der er gået et par år. Når der spørges ind til hvorfor, er det meget ofte fordi, de frafaldne ikke aner, hvordan de skal bruge deres udstyr. Undervisningen skal være korte interessante kurser, der kan fange moderne mennesker. Det skal både være kurser i lokalafdelingerne, og webbaseret undervisning med videoklip som et væsentligt element. Måske skal vi helt derhen, hvor praktisk radiobetjening bliver en del af pensum til et operatørcertifikat. IARU-r1 vil sikkert arbejde på det som ’Entry Level License’, der tænkes at være gældende på tværs af alle IARU-r1 medlemslande.

Udadrettet kommunikation
Vores udadrettede kommunikation skal også have en tur med høvlen. EDR’s hjemmeside og medlems-magasin OZ klarer ikke opgaven. Der skal noget helt andet til. EDR skal være meget mere synlig på de sociale platforme. Erfaringer fra Holland viser, at man dér har vendt den sørgelige medlemsudvikling til en meget tydelig medlemstilvækst, ved at være aktivt til stede på sociale platforme. Derfor må EDR også gøre. Det er noget, som mange af vore lokalafdelinger allerede har gjort med succes. Den indsats er lidt i gang, men den skal styrkes væsentligt med en uafhængig redaktion med reference til EDR’s ledelse.

Udvidet syn på amatørradio

I mange år var radioteknik det centrale i vores hobby. Vi var med på forkanten af udviklingen i mange sammenhænge. Det gjorde os vigtige. Sådan forholder virkeligheden sig ikke mere. Radio bliver benyttet i rigtig mange sammenhænge i det moderne samfund, uden at den brede befolkning tænker over det, eller ser det som andet end en naturlig ting. Derfor må vi redefinere Verdens Bedste Hobby, hvis vi skal være relevante og interessante. Ellers havner vi som et komma i historiebøgerne.
Vores hobby indeholder heldigvis så mange facetter og muligheder, så en revitalisering er indenfor rækkevidde. Alle må bidrage til den opgave – eller tie stille!
Groft sagt kan det betragtes som foreningsskadelig virksomhed, at gå imod en livsnødvendig forandring af EDR. Vi har allerede spildt op imod 20 år på en håbløs strategi, der kun omfattede medlemsmagasinet OZ. Alle andre og vigtigere emner blev misrøgtet, og EDR’s formålsparagraf blev ignoreret. Den slags må ikke gentages, da det vil være enden på EDR.

Samarbejde med andre elektronikinteresserede
Vi kommer til at indgå i samarbejder med andre elektronikinteresserede foreninger og Makerspaces. Vi kan forhåbentlig dér finde gode folk, som vil kombinere deres nuværende interesser med Verdens Bedste Hobby. Vi skal i den forbindelse erkende fra starten, at vi ikke kommer som ”storebror”, der skal bestemme alt. Det bliver med ydmyghed, at vi skal ind i de partnerskaber. Heldigvis kan det ses, at den slags er lykkedes med ganske stor succes andre steder. I Bremen er der samarbejder mellem 2 DARC-lokalafdelinger og Makerspace. Det giver rundt regnet 25 nye radioamatører pr. halvår i Bremen. En kopi af den metode ville vel ikke være så ringe?
For at få en fornuftig fremtid, har EDR to andre ganske centrale emner, der skal plejes meget mere.

Arbejde for antennetilladelser

I de seneste 20 år (mindst) er sådan noget som antennetilladelser blevet noget nær umulige, fordi EDR’s ledelser har sovet i timen eller ignoreret problemerne. Mange aktive radioamatører har derfor med rette klippet båndene til EDR. I fortidens Bygningsreglementer (BR) var amatørradio-antenner nævnt på linje med telecom-antenner. Af uransagelige årsager blev begrebet amatørradio-antenner skrevet ud af BR i 2010. Der er ikke spor af høringssvar fra dengang, så mon ikke daværende FM/HB har sovet ganske godt i timen? Den nuværende HB har pr. 1. november 2021 fået etableret høringsret i Plan- og Boligstyrelsen, så EDR kan afgive høringssvar ved revisioner af BR. Derfor kan EDR afgive høringssvar til den igangværende revision af BR18. Denne aktivitet er første skridt på en lang sej rejse, for at forbedre EDR-medlemmernes antennerettigheder. Vi må også erkende, at de ”gode” gamle dage ikke kommer tilbage. Alene EDR’s mangeårige passivitet gør, at det bliver en tung omgang.
Nuværende HB er fast besluttet på, at få rejsen sat godt i gang – for, ingen antenner, ingen amatørradio.

Amatørradioens status i frekvensloven

EDR kommer også til at kæmpe hårdt, for at fastholde og forbedre radioamatørernes status i frekvensloven. Pt. er vi en ’tjeneste’ beskrevet i frekvensloven. Den status skal vi gøre ALT for at fastholde og få tydeliggjort, blandt andet på ENS-plastikkortet, hvor den passus mangler. Når vi overfor en anden myndighed dokumenterer, at vi er en lovreguleret tjeneste, er der betydeligt større mulighed for at blive hørt i andre forvaltninger. Mange radioamatører jublede, da vi overgik fra licens til certifikat, fordi man sparede licensafgiften hvert år. Afgiftsfriheden har devalueret vores stilling hos myndighederne. Den genistreg vil være overordentlig dyr i fremtiden, medmindre forholdene kan blive forandret, hvilket jeg håber på. Jeg har personligt intet imod, at vi skulle betale lidt årligt, for at Frekvensregistret vedligeholdes ordentligt, og at der kun udstedes kaldesignaler, der er i overensstemmelse med radioreglementet.

Fremtiden banker på

Det er mit store håb, at I alle vil med på den spændene rejse ind i fremtiden. Den bliver fantastisk for dem, der står på toget.
I ønskes alle en Glædelig Jul og et Lykkebringende Nytår.

Vy 73 de OZ5WU Michael